Yli 100-vuotiaita eläkkeensaajia yli 300

Eläkkeet
Eläkkeet

Keva maksaa eläkettä runsaalle kolmellesadalle yli 100-vuotiaalle henkilölle. Lisäksi 95 - 100-vuotiaita eläkkeensaajia on noin 3 800. Keva maksaa eläkkeitä kaiken kaikkiaan 598 000 henkilölle.

Keva maksaa eläkettä runsaalle kolmellesadalle yli 100-vuotiaalle henkilölle, suurin osa heistä saa vanhuseläkettä, osa myös perhe-eläkettä. Lisäksi 95 - 100-vuotiaita eläkkeensaajia on noin 3 800.

Suurin eläkkeensaajien ikäryhmä on 70 - 74-vuotiaat, noin 130 000 henkilöä. Toiseksi eniten eläkeläisiä oli ikäryhmissä 65 - 69-vuotiaat (noin 127 000 eläkkeensaajaa) ja 75 - 79-vuotiaat (noin 96 500 eläkkeensaajaa).

Keva maksaa eläkkeitä kaiken kaikkiaan 598 000 henkilölle.

Eläkettä saaneet henkilöt joulukuussa 2019.PNG

Kuva: Joulukuussa 2019 Kevasta eläkettä saaneet henkilöt sukupuolen mukaan jaoteltuna 5-vuotisikäryhmittäin.