Drygt 300 pensionstagare över 100 år

Pensioner
Pensioner

Keva betalar pension till drygt 300 personer som är över 100 år. Omkring 3 800 pensionstagare är dessutom 95–100 år. Keva betalar pension till totalt 598 000 personer.

Keva betalar pension till drygt 300 personer som är över 100 år. De flesta av dem får ålderspension medan en del får familjepension. Omkring 3 800 pensionstagare är dessutom 95–100 år.

Den största åldersgruppen bland pensionstagarna är 70–74 år, omkring 130 000 personer. Näst flest pensionstagare finns i åldersgrupperna 65–69 år (cirka 127 000 pensionstagare) och 75–79 år (cirka 96 500 pensionstagare).

Keva betalar pension till totalt 598 000 personer.

Eläkettä-saaneet-henkilöt-joulukuussa-2019 swe.PNGBild: Personer som i december 2019 fått pension från Keva grupperade enligt kön i 5-årsåldersgrupper.