10.8.2017 klo 15.00 | Uutinen

Työkykyjohtaminen ylimmän johdon tärkeiden asioiden listalle

Kunnissa on otettava työkykyjohtaminen entistä vakavammin, sanoi Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kuntajohtajapäivillä Vantaalla torstaina. Hänen mukaansa muutosjohtamisen merkitys korostuu erityisesti sote- ja maakuntauudistuksessa.  -Hyvä henkilöstöjohtaminen on ratkaisevan tärkeää henkilöstön jaksamisen kannalta, mikä näkyy suoraan myös kunnan taloudessa, Kietäväinen korosti.  

Sairauspoissaolot ja ennenaikaiset eläköitymiset maksavat kuntasektorille Kevan laskelmien mukaan vuosittain noin 2 miljardia euroa. Kietäväisen mukaan työkykyjohtamisessa edistyneimpien organisaatioiden tavoin toimimalla olisi vuosittain löydettävissä jopa 500 miljoonan euron säästöt, mikä vastaa noin 0,5 %-yksikön kunnallisveron tuottoa.  Esimerkiksi Kevan valtuuskunnan päättämä eläkevakuutusmaksun alennus täksi vuodeksi kevensi kunta-alan henkilöstökustannuksia noin 260 miljoonaa euroa. Siihen verrattuna on henkilöstön työkyvystä ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Kietäväisen mukaan vielä merkittävämpi ja kestävämpi tapa hoitaa kunnan taloutta. 

-Kevan tekemien selvitysten perusteella tiedämme, että organisaatioista, joissa on onnistuttu pienentämään työkyvyttömyyskustannuksia, ovat työkykyasiat useammin strategisen johtamisen keskiössä, kuin niissä, joissa kustannukset ovat korkeampia tai muutoksia ei ole tapahtunut. Johtamisella voidaan parantaa myös kunnan kilpailukykyä työmarkkinoilla, Kietäväinen muistutti.  

Yhteistyötä erilaisissa verkostoissa sekä työterveyshuollon kanssa kannattaa Kietäväisen mukaan myös lisätä.  

Lisätiedot: Timo Kietäväinen, puh. 0400 486 043