Työeläkeotteet vuonna 1959 - 1960 syntyneille lähetetään kesäkuusta alkaen

Eläkkeet Keva
Eläkkeet Keva

Vuosina 1959 - 1960 syntyneet saavat tänä vuonna Kevasta kirjeen ja työeläkeotteen. Heidän eläkeikänsä täyttyy vuosina 2023 - 2025 ja heidän tavoite-eläkeikänsä täyttyy vuosina 2024 - 2026.

Tavoite-eläkeiän täyttymisestä kertova kirje ja työeläkeote toimitetaan Omat eläketietosi -verkkopalveluun, jossa ne on helppo lukea.

Jos postia ei käy katsomassa verkkopalvelussa kahden kuukauden kuluessa sen lähetyksestä, postitamme sen asiakkaille kotiin. Asiakkaille, jotka ovat tilanneet asiakirjansa vain sähköisenä, ei paperipostia lähetetä.

Kirjettä ja työeläkeotetta ei lähetetä sotilaille, tai niille, joilla on eroamisikä tai ammatillinen eläkeikä.

Kirjeet ja otteet ovat katsottavissa eri aikaan eri asiakkailla

Kirjeet ja otteet toimitetaan asiakkaille erissä.

Ensimmäisenä luettavaa Omat eläketietietosi -palveluun saavat valtion, kirkon, Kelan ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen työntekijät, joiden kirjeet ja työeläkeotteet ovat palvelussa kesä-heinäkuussa.

Kunta-alan työntekijöiden kirjeiden ja otteiden toimitus aloitetaan elokuussa ja ne ovat verkkopalvelussa viimeistään tämän vuoden aikana.

Tarkasta ote ja ilmoita korjauksista

Työeläkeotteella näkyvät yksityisen ja julkisen alan työsuhteet sekä eläkettä kerryttävät etuudet.

Työeläkeotteen tiedot kannattaa tarkistaa, sillä eläke lasketaan sen perusteella. Mahdollisista virheistä ja puutoksista on helppo ilmoittaa Omat eläketietosi -palvelussa.