Pensionsutdrag för personer födda 1959–1960 från och med juni

Keva Pensioner
Keva Pensioner

Personer födda 1959 – 1960 får ett brev och sitt pensionsutdrag från Keva i år eftersom de uppnår sin målsatta pensionsålder 2024 - 2026.

Brevet om att den målsatta pensionsåldern uppnås och pensionsutdraget lämnas till webbtjänsten Dina pensionsuppgifter, där det är lätt att läsa dem.

Om posten inte kollas i webbtjänsten inom två månader från att den skickats postar vi dokumenten hem till kunderna. De kunder som har beställt sina dokument i elektronisk form får ingen papperspost.

Brevet och pensionsutdraget skickas inte till militärer, inte heller till personer som har en avgångsålder eller en yrkesbaserad pensionsålder.

Breven och utdragen blir tillgängliga vid olika tidpunkter

Breven och utdragen lämnas till kunderna i flera omgångar.

De första kunderna som får post till tjänsten Dina pensionsuppgifter är de anställda hos staten, kyrkan, FPA och Ålands landskapsregering vars brev och pensionsutdrag är i tjänsten i juni–juli.

De anställda i kommunsektorn kommer att få breven och utdragen från och med augusti och de kommer att finnas tillgängliga i webbtjänsten senast i slutet av året.

Kolla utdraget och meddela korrigeringar

I pensionsutdraget syns anställningarna i den privata och den offentliga sektorn samt de pensionsgrundande förmånerna.

Det lönar sig att kontrollera uppgifterna i pensionsutdraget eftersom pensionen beräknas utifrån dem. Eventuella fel och brister kan man meddela enkelt i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Tjänsten Dina pensionsuppgifter

Läs mer om pensionsutdraget