Keva Työelämä Työkyky

Onko kuntatyön kuormitus kasvanut entisestään? Vieläkö työyhteisöissä on hyvä ilmapiiri? Voivatko kirkon työntekijät yhä vaikuttaa työhönsä? Miten voivat valtion työntekijät?

Keva selvittää tänä keväänä koko julkisen alan eli kuntasektorin, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstön työoloja ja työhyvinvointia. Tutkimus tehdään yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmän kanssa. Edellisen kerran se tehtiin vuonna 2016 kuntasektorilla ja kirkon alalla. Tänä vuonna selvitetään myös valtion virastojen työoloja.

Julkisen alan työhyvinvointi 2018 -tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa julkisen sektorin eri ammattialojen ja eri ikäisten työhyvinvoinnista. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi työolojen muutosta ja erityispiirteitä. Työpaikat voivat hyödyntää tietoa työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Tutkimuksen ovat suunnitelleet Kevan, Kuntaryhmän ja Valtiovarainministeriön asiantuntijat. Tutkimuksessa haastatellaan puhelimitse 3000 julkisen alan palkansaajaa loppukeväällä 2018.  Kevan tutkimusten toteuttamisessa noudatetaan hyvää tutkimuskäytäntöä. Seloste tutkimuksen käsittelytoimista löytyy täältä. 

Tutkimuksen tulokset julkaistaan joulukuussa 2018. Asiantuntijat laativat tulosten pohjalta ehdotuksia julkisen alan työpaikkojen työn, työolojen ja työhyvinvoinnin kehittämiselle.

Lisätietoja:
työelämäasiantuntija Laura Pekkarinen p. 040 5741 803