Keva Työelämä Työkyky
Laura Pekkarinen:

Lisää palstatilaa hyville työpaikoille!

Blogi 12.4.2018 Laura Pekkarinen
Keva Työelämä Työkyky

Tänä talvena julkisen alan työpaikoista on noussut otsikoihin ikäviä aiheita, kuten kuntatyöntekijöiden kuormitus ja sairauspoissaolot sekä väkivaltatilanteet ja työpaikkakiusaaminen. Huomiota ovat saaneet ne työpaikat, joissa kuormituksen kanssa on ajauduttu umpikujaan – jopa niin, että työntekijät irtisanoutuvat.

Katseet kääntyvät syystä työnantajan vastuuseen: työhön liittyvät vaarat pitää tunnistaa ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet, ennen kuin ne uhkaavat terveyttä ja työkykyä.

Tutkimuksista ja henkilöstöasioiden kanssa työskentelevien kokemuksista välittyvä kuva julkisen alan työpaikoista ei ole lainkaan näin synkkä. Yhtä totta kuin työn kääntöpuoli, on työpaikoilla usein hyvä ilmapiiri ja luottamus ja kehitystyötä tehdään aktiivisesti. Suurin osa kuntien, valtion ja kirkon työpaikoista on hyviä, mutta hyvät työpaikat saavat vain harvoin palstatilaa.

Tunnustusta hyville työpaikoille ja ammattilaisille 

Hyvistä työpaikoista pitää kirjoittaa jo siksi, että ne ovat työntekijöiden ansiota ja nämä ammattilaiset ansaitsevat tunnustusta työstään. Julkinen työ on merkityksellistä ja sillä on kauaskantoisia vaikutuksia ihmisten elämään. Työtä tehdäänkin suurella innolla ja osaamisella. Tutkimuksessamme lähes jokainen kunnan ja kirkon työntekijä piti työtään tärkeänä ja merkityksellisenä. Neljä viidestä työntekijästä koki työssään iloa ja innostusta ja katsoi myös omaavansa hyvät voimavarat kohdata työssään muutoksia.

Motivaatiota ja tyytyväisyyttä

Hyvät työpaikat osoittavat, minkälaisissa olosuhteissa työntekijöiden motivaatio syntyy. Hyvää työilmapiiriä kannattaa vaalia, koska se ylläpitää työmotivaatiota. Työntekijöiden motivaatio, osaaminen ja vaikutusmahdollisuudet taas parantavat työsuoritusta ja asiakaskokemusta. Se näkyy osaltaan tyytyväisyydessä julkisiin palveluihin. Samanaikaisesti työuria on onnistuttu pidentämään juuri julkisen alan työpaikoilla.

Erityisen tärkeää julkisen työn motivaation tunnistaminen on nyt, kun työn tekemisen tavat ja paikat muuttuvat. Muutokseen liittyvä epävarmuus voi lisätä henkilöstön kuormitusta ja nakertaa luottamusta työyhteisöissä. Huonosti johdetussa muutoksessa työntekijöiden ilo ja innostus voidaan pilata.

Ikävien uutisten ja muutoksen keskellä on kuitenkin oivallettu se, mikä hyvillä työpaikoilla jo tiedetään: työntekijät eivät ole itsestäänselvyys. He karkaavat huonoista työpaikoista ja tilalle on vaikea löytää uusia hyviä työntekijöitä. Hyvät työpaikat vetävät puoleensa parhaat ammattilaiset. Ne pärjäävät kilpailussa asiakkaista.

Keva selvittää tänä vuonna kuntien, valtion ja kirkon työoloja ja työhyvinvoinnin tilaa: katso ennakkotiedote täältä. 

Kirjottaja Laura Pekkarinen
Laura Pekkarinen Työelämäasiantuntija

Kirjoitan julkisen alan työntekijöiden työoloista ja hyvinvoinnista, usein muutos silmällä pitäen.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Tilaa RSS-syöte Tilaa RSS-syöte  

Lue lisää blogikirjoituksia