26.1.2017 klo 13.15 | Uutinen

Ennakkotiedote Kevan tilinpäätöksestä: Kevalla vahva sijoitustulos

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat vuonna 2016 ennakkotietojen mukaan 7,4 % (4,8 % vuonna 2015). Sijoitusten markkina-arvo vuoden lopussa oli 48,5 miljardia euroa (44,2 miljardia euroa vuonna 2015).

Kumulatiivinen reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden 2016 loppuun ilman pääomapainotusta oli 5,4 % vuotta kohti. Suomen eläkesektorilla pitkän aikavälin tuotot lasketaan yleensä ilman pääomapainoa. Pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta viime vuoden loppuun oli 4,2 % vuotta kohti.

Viiden vuoden nimellistuotto ilman pääomapainotusta on ollut 8,2 % ja reaalituotto 7,1 %. 10 vuoden nimellistuotto on ollut 5,1 % ja reaalituotto 3,4 %.

- Voimme olla erittäin tyytyväisiä Kevan sijoitustulokseen vuodelta 2016, toteaa toimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

- Lähtökohdat sijoitusvuoteen olivat heikot, korkotaso ennätyksellisen alhaalla ja osakkeilla takanaan jo monta hyvää vuotta. Lisäksi vuotta hämmensivät muun muassa EU-eroäänestys Britanniassa, presidentinvaalit Yhdysvalloissa ja lopulta vähemmälle huomiolle jäänyt äänestys Italiassa perustuslakia koskien. Kaikesta tästä huolimatta teimme mainion tuloksen sijoituksillamme, etenkin kun olimme laskeneet merkittävästi riskitasoamme esimerkiksi osakkeiden osalta.

Korkosijoitukset tuottivat 6,5 %, noteeratut osakkeet ja osakerahastot 8,8 % ja kiinteistösijoitukset (mukaan lukien kiinteistörahastot) 5,0 %. Pääomasijoitusten tuotto oli 14,5 % ja hedgerahastosijoitusten tuotto 3,6 %.

Kevan sijoitusomaisuuden vuoden lopun riskinmukaisesta markkina-arvosta korkosijoitusten osuus (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) oli 45,1 %, noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen osuus 36,1 %, kiinteistösijoitusten 6,2 %, pääomasijoitusten 6,4 % sekä hedgerahastojen 6,5 %.

- Aika harva olisi vuoden 2016 alkaessa ennustanut, että korkosijoituksista on edeltäneiden vuosien jälkeen vielä puristettavissa toteutuneen kaltaisia tuottolukuja, arvioi sijoitusjohtaja Ari Huotari.

- Kun siihen lisää vielä hyvät tuotot osakemarkkinoilta, voi vain todeta, että olipa aikamoinen vuosi. Valitettavasti lähivuodet tuonevat sitten taas elämän realismia sijoittajan arkeen.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, p. 020 614 2211

Edellä esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia ennakkotietoja. Varsinaisen tilinpäätöstiedotteensa Keva julkistaa 23.2.2017.