26.1.2017 klo 13.15 | Nyheter

Preliminära uppgifter om Kevas bokslut: Starkt placeringsresultat för Keva

Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna i kommunsektorn och placeringen av pensionsmedlen. Enligt preliminära uppgifter avkastade Kevas placeringar 7,4 % år 2016 (4,8 % år 2015). I slutet av året uppgick marknadsvärdet av placeringarna till 48,5 miljarder euro (44,2 miljarder euro 2015).

Den kumulativa realavkastningen utan kapitalvägning från fonderingens början (1988) fram till utgången av 2016 var 5,4 % per år. I pensionssektorn i Finland beräknas avkastningen på lång sikt i allmänhet utan kapitalvägning. Den kapitalvägda realavkastningen från fonderingens början fram till utgången av fjolåret var 4,2 % per år.

Den nominella avkastningen för fem år utan kapitalvägning har varit 8,2 % medan realavkastningen har varit 7,1 %. Den nominella avkastningen för tio år har varit 5,1 % och realavkastningen 3,4 %.

- Vi kan vara mycket nöjda med Kevas placeringsresultat för 2016, säger verkställande direktör Timo Kietäväinen.

- Utgångsläget inför placeringsåret var dåligt eftersom räntenivån var rekordlåg och aktierna redan hade flera goda år bakom sig. Året präglades därtill av bland annat folkomröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU, presidentvalet i USA och grundlagsomröstningen i Italien, som slutligen hamnade i skymundan. Trots alla dessa händelser gjorde vi ett väldigt bra placeringsresultat i synnerhet när vi hade sänkt vår risknivå i betydande mån till exempel i fråga om aktier.

Avkastningen på ränteplaceringar samt noterade aktier och aktiefonder var 6,5 resp. 8,8 %, medan fastighetsplaceringarna (inkl. fastighetsfonder) avkastade 5,0 %. Kapitalplaceringarna och hedgefonderna avkastade 14,5 resp. 3,6 %.

Av det riskviktade marknadsvärdet av Kevas placeringstillgångar i slutet av året utgjorde räntepappren (inklusive inverkan av derivat) 45,1 %, medan andelen övriga tillgångsslag var följande: noterade aktier och aktiefonder 36,1 %, fastighetsplaceringar 6,2 %, kapitalplaceringar 6,4 % och hedgefonder 6,5 %.

- Ganska få skulle i början av 2016 ha trott att ränteplaceringarna efter de föregående åren fortfarande kan avkasta lika väl som nu, säger placeringsdirektör Ari Huotari.

- När vi lägger till god avkastning på aktiemarknaden kan vi bara konstatera att det blev ett förträffligt år. Tyvärr kommer de närmaste åren antagligen att betyda en gråare vardag för placeraren.

 

För ytterligare information:

Verkställande direktör Timo Kietäväinen, tfn 020 614 2201
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205
Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211

 

Siffrorna i detta meddelande är preliminära och oreviderade. Keva offentliggör sin egentliga bokslutskommuniké 23.2.2017.