Eläkkeet
Ismo Kainulainen:

Tiedätkö, kuinka suuren eläkkeen olet saamassa?

Blogi 6.5.2019 Ismo Kainulainen
Eläkkeet

Keva kysyi maaliskuun lopussa kansalaisten tietämystä tulevan eläkkeen suuruudesta. Tutkimuksen mukaan 32 prosenttia vastaajista, jotka eivät vielä olleet eläkkeellä, tiesivät suurin piirtein tai tarkalleen, kuinka suuren eläkkeen ovat saamassa. 36 prosenttia ei tiennyt ollenkaan ja 30 prosenttia vastaajista kertoi, etteivät tienneet tarkasti.

Yli 60-vuotiaista vastaajista 89 prosenttia tiesi tarkalleen tai suurin piirtein tulevan eläkkeen tason ja 50 - 59 -vuotiaistakin 54 prosenttia.

Vastauksessa erottuvat STTK:laisten liittojen jäsenet, jotka tiesivät muiden ammattijärjestöjen jäseniä paremmin tulevan eläkkeen suuruuden. Peräti 56 prosenttia heistä kertoi tietävänsä tarkalleen tai suurin piirtein eläkkeensä tason, SAK:laisten vastaajien lukujen ollessa 37 prosenttia ja Akavalaisten 33 prosenttia.

Vastaajien tietämyksessä ei ollut merkittäviä eroa sillä oliko vastaaja kunnan ja yksityisen sektorin palveluksessa.

Mistä eläketietoa on saatavissa?

Kyselyssä selvitettiin lisäksi mistä kansalaiset saavat tietoa oman eläkkeensä suuruudesta. Eläkeyhtiön oma eläketiedot-nettipalvelu sekä eläkeyhtiöiden verkkosivut ja -palvelut olivat ylivoimaisesti parhaat tietokanavat.

Eläketiedot-nettipalvelusta kertoi saavansa tietoa yli puolet eli 56 prosenttia vastaajista ja verkkosivuiltakin 47 prosenttia. Henkilökohtainen neuvonta (18 %), eläke-esitteet (16 %) ja ammattiliiton neuvonta (16 %) jäivät alle 20 prosentin ja koulutus- ja neuvontatilaisuudet saivat 10 prosenttia vastauksista. Sosiaalinen media (3 %), radio (6 %) ja lehdistö (8 %) jäivät vastausvaihtoehdoissa viimeisten joukkoon.

Kuva_Mistä saa tietoa eläkkeen suuruudesta.jpg

Tutkimuksesta voi hyvin päätellä sen, että mitä lähempänä eläkeikää on, sen paremmin kansalaiset ovat selvillä oman eläkkeensä tasosta.

Lisäksi eläkeyhtiöiden verkkopohjaiset palvelut ovat monelle se kanava, josta tietoa ryhdytään hakemaan. Edelleenkin henkilökohtaisella neuvonnalla, esitteillä sekä ammattiliittojen neuvonnalla on varsin hyvä asema eläketietouden jakamisessa.

Parhaillaan kaikki eläkeyhtiöt tuntuvat kehittävän digitaalisuuteen pohjautuvia, yksilöllisiä eläketiedon kanavia.

Ovatko omat eläketiedot sitten jatkossa verkkopankissa, palkkalaskelman osana, omaveropalvelussa rivinä tai vastausbotin suussa verkkosivuilla, ei poista sitä tosiasiaa, että tietoa tarvitaan ja se täytyy olla saatavissa tarvittaessa monin eri tavoin ja erilaisissa kanavissa, käyttöliittymältään mukavasti ja mieluiten vielä esteettömänä.
 

Tutkimusaineisto kerättiin Kantar Oy:n Gallup Kanavalla maaliskuun lopussa ja kyselyyn osallistui yhteensä 1.173 vastaajaa. Virhemarginaali on +/- 2,9 prosenttia.
Kirjottaja Ismo Kainulainen
Ismo Kainulainen Kevan johtava sidosryhmäasiantuntija Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Uusimmat kirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia