Joka kolmas suomalainen tietää kuinka suuren eläkkeen on saamassa

Eläkkeet
Eläkkeet

Keva kysyi maaliskuun lopussa kansalaisten tietämystä tulevan eläkkeen suuruudesta. Tutkimuksen mukaan 32 prosenttia vastaajista, jotka eivät vielä olleet eläkkeellä, tiesi suurin piirtein tai tarkalleen kuinka suuren eläkkeen ovat saamassa.

36 prosenttia vastaajista ei tiennyt eläkkeensä määrää ollenkaan ja 30 prosenttia kertoi, etteivät he tienneet määrää tarkasti. Yli 60-vuotiaista vastaajista 89 prosenttia tiesi tarkalleen tai suurin piirtein tulevan eläkkeensä tason ja 50 - 59 -vuotiaistakin 54 prosenttia.

Tietoa eläkkeen suuruudesta saadaan parhaiten oman eläkeyhtiön sivuilta

Kyselyssä selvitettiin lisäksi, mistä kansalaiset saavat tietoa oman eläkkeensä suuruudesta. Tutkimuksessa sai valita eri vastausvaihtoehdoista kaikki ne, joista vastaaja tiesi saavansa eläkkeensä suuruuteen liittyvää tietoa.

Eläkeyhtiöiden verkkosivut ja -palvelut olivat ylivoimaisesti parhaat tietokanavat.

Eläkeyhtiön omasta eläketiedot-nettipalvelusta kertoi saavansa tietoa yli puolet eli 56 prosenttia vastaajista ja eläketurvasta kertovilta verkkosivuiltakin 47 prosenttia. Henkilökohtainen neuvonta (18 %), eläke-esitteet (16 %) ja ammattiliiton neuvonta (16 %) jäivät alle 20 prosentin ja koulutus- ja neuvontatilaisuudet saivat 10 prosenttia vastauksista. Sosiaalinen media (3 %), radio (6 %) ja lehdistö (8 %) jäivät vastausvaihtoehdoissa viimeisten joukkoon.

Kunta-alan, valtion ja kirkon työntekijät saavat tietoa oman eläkkeensä määrästä Kevan Omat eläketietosi -palvelusta.

Tutkimusaineisto kerättiin Kantar Oy:n Gallup Kanavalla maaliskuun lopussa ja kyselyyn osallistui 1 173 vastaajaa. Virhemarginaali on +/- 2,9 prosenttia.


Keskeiset vastaukset kyselystä löytyvät alla olevasta tiedostosta

Kansalaisten tietämys eläkkeen määrästä.pdf (305 kb)