Var tredje finländare känner till hur stor pension hen kommer att få

Pensioner
Pensioner

Keva undersökte i slutet av mars medborgarnas kännedom om sin kommande pension. Enligt undersökningen kände 32 procent av svarspersonerna som ännu inte var pensionerade i stora drag eller exakt till hur stor pension de kommer att få.

36 procent kände inte till sitt pensionsbelopp alls och 30 procent berättade att de inte kände till det exakta beloppet. Av de svarspersoner som hade fyllt 60 år kände 89 procent exakt eller i stora drag till nivån på sin kommande pension och av 50–59-åringarna så många som 54 procent.

Information om pensionsbeloppet får man bäst på det egna pensionsbolagets webbplats

I enkäten frågades också var medborgarna får information om storleken på sin pension. I undersökningen kunde man bland de olika svarsalternativen välja alla dem som svarspersonen visste att hen kunde få information från om pensionsbeloppet.

Pensionsbolagens webbplatser och -tjänster är de överlägset bästa informationskanalerna.

Över hälften eller 56 procent av svarspersonerna berättade att de fick information från pensionsbolagets egen nättjänst för pensionsuppgifter och 47 procent från webbsidor med information om pensionsskydd. Personlig rådgivning (18 %), pensionsbroschyrer (16 %) och fackförbundens information (16 %) fick mindre än 20 procent och utbildnings- och rådgivningsevenemang fick 10 procent av svaren. Sociala medier (3 %), radio (6 %) och pressen (8 %) blev sist bland svarsalternativen.

De anställda inom kommunsektorn, staten och kyrkan får information om sitt pensionsbelopp i Kevas tjänst Dina pensionsuppgifter på adressen pensionsuppgifter.fi

Undersökningsmaterialet samlades in på Kantar Oy:s Gallup Kanava i slutet av mars och i enkäten deltog 1 173 svaranden. Felmarginalen är +/- 2,9 procent.

De centrala svaren från enkäten finns i följande fil (på finska):