Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Silja Varmola:

Ammattina ajattelu

Blogi 9.10.2019 Silja Varmola
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Kysyin lapsena isältäni, mitä hän tekee työkseen, ja vastaus oli: ”Ajattelen”. Tämä kuulosti perin omituiselta ja jäi mieleeni pitkäksi aikaa - ei kai pelkästä ajattelusta kenellekään makseta? Jokin aika sitten kuitenkin annoin saman vastauksen, samaan kysymykseen, omalle tyttärelleni.

Sijoitusmaailmassa olemme jatkuvan tietotulvan uhreja. Trumpin tviitit, Amazonin palot, kauppasota, Brexit ynnä muut uutiset liikuttavat markkinoita päivittäin. Monesti sijoittajalta kysytään: Mitä olette tehneet? Miten reagoitte tähän uutiseen? Mihin juuri nyt kannattaisi sijoittaa?

Pysähdy ja keskity olennaiseen

Vuosikymmenien aikahorisontilla toimivan sijoittajan tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu kyky pysähtyä ajattelemaan – välittömän tekemisen ja reagoinnin sijaan. On keskityttävä ydinkysymykseen - Kevan tapauksessa nykyisten ja tulevien eläkeläisten toimeentuloon - ja juuri nyt ajankohtaisen uutisen todellisiin vaikutuksiin sijoitusten tuottoon tai riskiin.

Esimerkiksi vastuullisuuskysymyksissä saattaa käydä helposti niin, että hyvä aikomus tai julkisuuden paine johtaa nopeaan toimintaan. Kukapa ei haluaisi torjua ilmastonmuutosta tai edistää oikeudenmukaista yritysjohdon palkitsemista, nyt heti. Nämä kysymykset ovat kuitenkin monitahoisia ja niihin on harvoin yksinkertaisia vastauksia.

Sijoittajan pitää jälleen kerran palata perusasioiden äärelle: mitkä asiat ovat merkityksellisiä sijoituskohteen pitkän aikavälin arvon kehitykselle? Samalla tunnustaen, että erityisesti vastuullisuuden mittarit kehittyvät jatkuvasti ja on paljon sellaista, mitä emme vielä tiedä.

Esimerkiksi puhtaan veden saatavuus, yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, on yritystoiminnan näkökulmasta kriittistä virvoitusjuomavalmistajalle, mutta merkityksetöntä lääkeyhtiölle. Öljy-yhtiöt puolestaan kiistatta tuottavat paljon hiilidioksidipäästöjä, mutta ovat myös maailman suurimpia uusiutuvaan energiaan panostavia yrityksiä.

Sijoittajan tehtävänä on arvioida, onko yhtiöiden liiketoiminta kestävällä pohjalla näiden ristiriitaistenkin näkökulmien valossa.

Kestä kiusauksia

Myös silloin, jos takana on huonompi lyhyen aikavälin sijoitustulos, saattaa tulla kiusaus näyttää, että asialle tehdään jotain.
Ostetaan viimeaikaista voittajaosaketta tai muutetaan sijoitusten maantieteellistä jakaumaa. Usein tämä lyhytnäköinen reagointi lähinnä kasvattaa kaupankäynnin kustannuksia parantamatta pitkän aikavälin tuottoa.

Omia prosesseja ja toimintatapoja täytyy tietysti kehittää jatkuvasti, mutta jos pohjatyö on tehty huolellisesti, itse sijoituksille kannattaa harvoin tehdä yhtään mitään. Ajan kanssa niiden arvo kyllä realisoituu.

Palatakseni ajatteluun. Kevan sijoituskulttuuria voisi verrata tutkimusorganisaatioon; lukeminen, oppiminen ja ajattelu ovat asioita, joita arvostamme. Sijoituspäätöksiä tehtäessä tietysti välillä ostetaan ja välillä myydään, mutta vasta perusteellisen ajatusprosessin jälkeen.
 


Lisää aiheesta:

Blogikirjoitukset:

Kirjottaja Silja Varmola
Silja Varmola Salkunhoitaja Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia