Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Silja Varmola:

Kumppanin valinnasta

Blogi 28.1.2019 Silja Varmola
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Sanotaan, että elämänkumppanien tulee jakaa samat arvot, jotta suhteesta tulisi pitkä ja onnistunut. Näin me Kevassa ajattelemme sijoituskumppanin valinnasta.

Pelkästään listattuja osakesijoituksia hoitaa nykyisten ja tulevien eläkeläisten puolesta reilu 40 varainhoitajaa ympäri maailmaa; puhumme yli 10 miljardin euron salkusta. Jokaisen kumppanin valintaa edeltääkin vähintään kuukausia kestävä seurustelujakso, jotta varmistumme arvojen, sijoitususkomusten ja intressien yhteneväisyydestä.

Meitä sijoittajia on moneen lähtöön. Osa sijoittajista innostuu lyhytaikaisesta kaupankäynnistä, spekuloinnista, jossa osake nähdään kauppatavarana. Siinä on vauhtia ja jännitystä.

Sitten on pitkäaikaisia, kärsivällisiä sijoittajia eli omistajia, jotka eivät käytä aikaansa seuraavan viikon talouslukujen tai yrityksen seuraavan kvartaalin tuloksen arvailuun. Pitkän aikavälin omistaja haluaa yrityksen menestyvän useamman vuoden tai jopa vuosikymmenen tähtäimellä. Vaikka kyseessä onkin pörssiyritys, omistaja ajattelee jatkuvuutta perheyrittäjän tavoin. Me Kevassa uskomme jälkimmäiseen.

Kun valitsemme kumppaneja sijoittamaan rahoja puolestamme, lähdemme liikkeelle sijoitusfilosofiasta ja -uskomuksista. Miten varainhoitaja uskoo saavansa parempaa tuottoa kuin muut sijoittajat markkinoilla keskimäärin? Ottaako varainhoitaja yritystutkimuksessaan puhtaasti taloudellisten kriteerien lisäksi huomioon muut, yrityksen kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät? Keskittyykö varainhoitaja kestävän arvon luontiin meille kumppanina, vai mahdollisimman suuren oman taloudellisen hyödyn tavoitteluun?

Treeniä istumalihaksille

Aito pitkän aikavälin sijoittaminen on yksi Kevan valttikorteista. Niinpä edellytämme sijoituskumppaneiltamme samanlaista pitkää aikahorisonttia. Sijoitusfilosofian tulee perustua varainhoitajan omaan, yritysten tuloksentekokykyyn perustuvaan analyysiin. Tämä tapa sijoittaa vaatii resursseja – niin aikaa kuin henkilöstöä – sekä kärsivällisyyttä ja hyviä istumalihaksia.

Tärkeää on myös kyky kestää sijoitusten markkina-arvon heilahtelua ja pysyä uskollisena omalle sijoitustyylille, vaikka se ei olisi juuri nyt ”muodissa”. Aika on sijoittajan ystävä, saamme korkoa korolle ja tappioriski pienenee. Pääsemme osalliseksi esimerkiksi teknologian kehityksen kautta syntyvästä tuottavuuden noususta ja uusien, kestävien liiketoimintamallien synnystä.

Kun sopiva kumppani on löytynyt, suhteesta tulee toivottavasti pitkä ja kukoistava; useiden sijoituskumppaniemme kanssa olemme pitäneet yhtä jo yli 10 vuotta. Tavoitteena on tietysti juhlia vähintään posliinihäitä yhdessä!

 


Sivuillamme myös

Kirjottaja Silja Varmola
Silja Varmola Salkunhoitaja Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia