Vastuullisuus vahvistaa Kevan kilpailukykyä

Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva julkaisi tänään ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Raportin mukaan Kevan perustehtävät katkeamattoman toimeentulon turvaaminen ja eläkejärjestelmän rahoituksen turvaaminen pitkällä aikavälillä muodostavat koko toiminnan ja vastuullisuuden lähtökohdan.

- Yhteiskunta säätelee ja valvoo toimintaamme lakien ja monien säädösten voimalla. Säädösten noudattaminen ja valvojien asettamien velvoitteiden täyttäminen on vastuullisuuden lähtötaso. Aito vastuullisuus on enemmän, määrittelee Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

- Vastuullisuus on yksi tänä vuonna uusittavan strategiamme kulmakivistä, mikä näkyy tulevina vuosina käytännön toimintana ja organisoitumisena. Soten valinnanvapaus, kuntien toimintojen yhtiöittämiset ja muut muutokset muuttavat toimintaympäristöämme entistä kilpailullisemmaksi. Vastuullisuus vahvistaa osaltaan Kevan kilpailukykyä, toimitusjohtaja Kietäväinen uskoo.

Vastuullisuusraportti vuodelta 2017 noudattaa soveltuvin osin Global Reporting Initiative eli GRI-ohjeistoa. Perustehtävien lisäksi raportissa kuvataan mm. Kevan asiakaskokemusta, lahjonnan ja korruption vastaisuutta, julkisuusperiaatteen toteuttamista, henkilöstöresurssien suunnittelua ja yksityisyyden suojaa. Raportti on laadittu GRI-ohjeiston perustason mukaisesti.

- Lähivuosina raportti kertoo tarkemmin tekemästämme vastuullisuustyöstä ja siinä aikaansaaduista tuloksista, Timo Kietäväinen sanoo.

Raportti vuodelta 2017 julkaistaan suomeksi.

Kevan vastuullisuusraportti 2017 (8054 kb)

 

Lisätietoja Kevan strategiatyöstä ja vastuullisuudesta:
toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043

Lisätietoja Kevan vastuullisuusraportoinnista:
viestinnän asiantuntija Jouni Kempas, p. 040 545 2204