5.4.2017 klo 16.13 | Uutinen

Valinnanvapauden nopea aikataulu aiheuttaa haasteita

Kevan hallitus on antanut lausuntonsa valinnanvapauslainsäädäntöluonnokseen.

Jos valinnanvapaus toteutuu hallituksen esittämässä aikataulussa, se muuttaa merkittävästi julkisen ja yksityisen sote-palvelutuotannon markkinaosuuksia. Siksi Keva kiinnittää lausunnossaan huomiota erityisesti Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän rahoituksen turvaamiseen myös vuoden 2025 jälkeen.

Maan hallitus kertoi 4.4. linjanneensa, että valinnanvapaus tulee vaiheittain voimaan 1.7.2018–1.7.2019. Siirtymäaika on muun muassa tietojärjestelmien kannalta hyvin haasteellinen. Jotta sote-uudistus täyttää sille asetetut palvelujen saatavuutta ja kustannussäästöjä koskevat tavoitteet, Keva pitää tärkeänä, että valinnanvapauteen liittyvälle yhtiöittämiselle varataan riittävästi aikaa esimerkiksi vuoden 2023 alkuun asti.

Samoin on tärkeää ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet, jotka vaikuttavat sosiaali- ja terveyshuollon yksikkökustannuksiin. Ne on huomioitava, kun määritellään valinnanvapausyhteisöjen tuotantokorvauksia.

Kevan lausunto valinnanvapauslainsäädäntöluonnoksesta löytyy täältä.