Eläkkeet Keva Työelämä

Kevan maksama taloudellinen tuki ei ole enää jatkossa veroton etuus. Muutos koskee perintöverotusta - taloudellinen tuki on ollut aiemmin verovapaa, mutta tämä verovapaus poistui vuoden 2018 alusta alkaen. Jos edunjättäjän kuolintapahtuma on vuonna 2018, hänen jälkeensä maksettava taloudellinen tuki ei siis ole enää veroton etuus.

Taloudellisesta tuesta ei tarvitse jatkossakaan maksaa tuloveroa.

Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Se maksetaan omaisille kuntatyössä tai valtion, kirkon tai Kelan palveluksessa olleen työntekijän kuoltua.

Lisätietoja taloudellisesta tuesta 

Lisätietoja verotuksen muutoksesta (Veron sivuilla)