Osa-aikaisella eläkkeellä olevien kannattaa tarkistaa, että tulot eivät ylitä ansiorajoja

Eläkkeet
Eläkkeet

Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, osakuntoutustuella tai osa-aikaeläkkeellä, saat ansaita vain tietyn määrän.

Keva on ilmoittanut sinulle omasta ansiorajastasi eläkepäätöksellä ja vuosittain lähetetyllä ansiorajakirjeellä.

Tähän aikaan vuodesta on hyvä aika tarkistaa, että tulosi eivät vuoden aikana ylitä ansiorajaasi.

Ansiorajat osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai osakuntoutustuella

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai osakuntoutustuella voit ansaita enintään 60 % vakiintuneesta keskiansiostasi. Ansioraja on ilmoitettu eläkepäätöksellä ja sinulle lähetetään vuosittain kirje, josta selviää kyseisen vuoden ansioraja.

Sinun tulee itse huolehtia siitä, että tulosi pysyvät ansiorajan sisällä.

Keva seuraa työansioitasi kuukausitasolla. Työansiot saattavat kuitenkin vaihdella kuukausittain esim. vuorotyökorvausten vuoksi. Tällöinkin työansioiden tulee pysyä ilmoitetun ansiorajan puitteissa, mutta tällöin Keva seuraa työansioitasi kuukausiseurannan sijaan vuositasolla.

Lyhyt, enintään 1 - 2 kuukauden työskentely ja ansiorajan ylitys voidaan katsoa työhön paluun yritykseksi, työkokeiluksi. Jos ansiorajasi kuitenkin ylittyy vähintään kolmen peräkkäisen kuukauden ajan, eläkkeesi jätetään lepäämään koko ansaintarajan ylittävältä ajalta.

Eläke voidaan jättää lepäämään vähintään kolmen kuukauden ja enintään kahden vuoden ajaksi.  Tällöin voit työskennellä ilman ansaintarajoja. Eläkkeen lepäämään jättäminen tapahtuu käytännössä niin, että ilmoitat siitä itse Kevaan tai Keva ottaa sinuun yhteyttä, jos huomaa myöhemmin tulojesi ylittäneen ansiorajasi.

Lepäämässä olevan eläkkeen saat takaisin maksuun, kun ilmoitat Kevaan työskentelyn lopettamisesta tai ansioiden alentumisesta ansaintarajaan.

Ansiorajat osa-aikaeläkkeellä

Osa-aikaeläkkeen ansiorajat on ilmoitettu sinulle päätöksen yhteydessä sekä vuosittain lähetetyllä ansiorajakirjeellä. Ansiosi on pysyttävä näissä rajoissa vuoden aikana.

Keva valvoo ansiorajoja vuosittain ansaintarekisteristä saatujen vuosiansiotietojen perusteella. Jos ansiosi eivät ole olleet vaadittujen rajojen sisällä, Kevasta ollaan sinuun yhteydessä ja asia selvitetään.

Osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan, jos osa-aikatyön ansiotuloissa on tapahtunut merkittävä, pysyvä muutos. Keva laskee silloin eläkkeesi määrän uudestaan valvontavuoden alusta.

Ansiosi on kuitenkin aina pysyttävä 35 - 70 % välillä kokoaikatyön ansiotasostasi, eli niin kutsutusta vakiintuneesta ansiotasosta. Jos tulosi alittuvat tai ylittyvät tästä, menetät oikeutesi osa-aikaeläkkeeseen ja perusteetta maksetut eläkkeet voidaan periä takaisin.

Jos ansiosi muuttuvat pysyvästi, ilmoita siitä Kevaan.

Osa-aikaeläke poistui eläkeuudistuksen myötä vuoden 2017 alussa, joten sitä ei enää voi hakea. Jos olet jo osa-aikaeläkkeellä, jatkuu eläkkeesi normaalisti.