Ohjeita henkilöille, joiden kunta-alan tammikuun eläkkeet on maksettu etuajassa

Eläkkeet
Eläkkeet

Kunta-alan tammikuun 2021 eläkkeet maksettiin etuajassa 17.12.2020. Tämän vuoksi kunta-alan eläkkeitä ei makseta tilille 4.1.2021. Pyydämme anteeksi liian aikaisin maksetusta eläkkeestä aiheuttamaamme haittaa ja harmia.

Miten eläkkeeni verotukselle käy tämän väärän maksupäivän vuoksi?

Keva ja Verohallinto ovat löytäneet ratkaisun Kevan eläkkeiden virheellistä maksua koskien.

Virhe ei vaikuta verotukseesi vuonna 2020 tai 2021. Sinun ei tarvitse olla yhteydessä Kevaan eikä Verohallintoon tämän vuoksi. 

Keva lähettää kaikille virhemaksun saaneille asiasta vielä kirjeen.

 

Milloin saan seuraavan kerran eläkettä?

Seuraavan kerran saat kunta-alan eläkettä Kevasta vasta helmikuussa 3.2.2021.

 

Olin töissä valtiolla, ev.lut. kirkon palveluksessa, Suomen Pankissa tai Kelassa, miten Kevan virhe vaikuttaa minun eläkkeisiini?

Ei mitenkään. Kaikki muut eläkkeet maksetaan suunnitellusti ja aiemman ilmoituksen mukaan: kirkon, Suomen Pankin ja Kelan henkilöstön eläkkeet maksetaan 4.1.2021. Valtion eläkkeiden maksupäivä on 20.1.2021.

 

Ehdin palauttaa eläkkeen, milloin saan tammikuun eläkkeen?

Eläkkeen palauttaneille henkilöille maksamme eläkkeen eläkkeenmaksupäivänä 4.1.2021. Tämä koskee vain muutamia kymmeniä henkilöitä.

 

Miten mahdollisesti saamalleni toimeentulotuelle käy, kun olen saanut liikaa eläkettä vuonna 2020? Entä miten Kela suhtautuu siihen, että en saa eläkettä tammikuussa?

Kela on tiedottanut, että virhe ei vaikuta yleensä perustoimeentulotukeen. On kuitenkin mahdollista, että virheen vuoksi yksittäisille asiakkaille syntyy oikeus saada toimeentulotukea tammikuussa. 

 

Miten Kelan eläke-etuuksilleni käy (mm. kansaneläke, takuueläke ja eläkkeensaajan asumistuki)?

Kela on tiedottanut, että virheellinen maksuajankohta ei vaikuta Kelan maksamiin eläke-etuuksiin kuten kansaneläkkeeseen, takuueläkkeeseen tai eläkkeensaajan asumistukeen. Kelan eläke-etuuksissa työeläke otetaan huomioon ajalle, jolle se on myönnetty. Työeläkkeen maksuajankohta ei siis vaikuta Kelan eläkkeisiin. Kela jatkaa etuuksien maksamista normaalisti, eikä asiakkaan tarvitse olla Kelaan yhteydessä.

 

 

Ovatko tiedot vuosikirjeellä oikein?

Sinulle lähetetyssä erillisessä vuosikirjeessä ilmoitetut eläkkeiden määrät ovat oikein.

 

Miten Keva tiedottaa virheestä asiakkailleen?

Keva lähettää kaikille virhemaksun saaneille asiasta kirjeen postitse.

Sen lisäksi olemme kertoneet virheestä sivuillamme, sosiaalisen median kanavissamme sekä tiedotusvälineiden kautta.

 

Milloin virhe huomattiin Kevassa, ja miksi siitä ei kerrottu heti?

Virhe huomattiin aamupäivällä 16.12.2020. Asiaa yritettiin korjata pankkien kanssa heti, mutta se ei enää onnistunut. Tämän jälkeen asiasta tiedotettiin heti.

 

Mitä teette Kevassa, jotta vastaavaa ei tapahtuisi jatkossa?

Olemme aloittaneet tapahtuman tarkan selvityksen. Toimintatapa käydään läpi ja varmistamme, että näin ei pysty tapahtumaan toista kertaa.