Anvisningar till de personer vars pension från kommunsektorn för januari har betalats ut i förtid

Pensioner
Pensioner

Kommunsektorns pensioner för januari 2021 betalades i förtid 17.12.2020. Därför betalas kommunala pensioner inte ut 4.1.2021. Vi beklagar den olägenhet som vår förtida utbetalning av pensionen har förorsakat.

Hur går det med beskattningen av min pension på grund av den felaktiga utbetalningsdagen?

Keva och Skatteförvaltningen har kommit till en lösning på den felaktiga utbetalningen av Kevas pensioner.

Felet inverkar inte på din beskattning för 2020 eller 2021. Du behöver inte kontakta Keva eller Skatteförvaltningen på grund av detta.

Keva skickar ännu ett brev om saken till alla pensionstagare som har fått den felaktiga utbetalningen.

När får jag pension nästa gång?

Du får kommunal pension från Keva nästa gång först i februari, 3.2.2021.

Jag arbetade i anställning hos staten, den evangelisk-lutherska kyrkan, Finlands Bank eller FPA, hur inverkar Kevas fel på min pension?

Det har ingen inverkan. Alla andra pensioner betalas planenligt och enligt tidigare meddelande: kyrkans, Finlands Banks och FPA:s personalpensioner betalas ut 4.1.2021. Utbetalningsdagen för statens pensioner är 20.1.2021.

Jag hann återbetala min pension, när får jag pensionen för januari?

Till de personer som har återbetalat pensionen betalas pensionen ut på pensionsutbetalningsdagen 4.1.2021. Detta gäller bara ett tiotal personer.

Hur går det med det utkomststöd som jag eventuellt får när jag har fått för mycket pension 2020? Och hur förhåller sig FPA till att jag inte får pension i januari?

Enligt FPA har felet i regel ingen inverkan på det grundläggande utkomststödet. Det är ändå möjligt att det för enskilda kunder på grund av felet uppkommer rätt till utkomststöd i januari.


Hur går det med mina pensionsförmåner som FPA betalar (bl.a. folkpension, garantipension och bostadsbidrag för pensionstagare)?

FPA har tillkännagett att den felaktiga utbetalningsdagen inte inverkar på FPA:s pensionsförmåner såsom folkpensionen, garantipensionen eller bostadsbidraget för pensionstagare. I FPA:s pensionsförmåner beaktas arbetspensionen för den tid som den beviljats för. Tidpunkten för utbetalning av arbetspension inverkar därmed inte på FPA-pensionerna. FPA fortsätter att betala ut förmåner normalt och kunderna behöver inte kontakta FPA.

Är uppgifterna korrekta i årsbrevet?

Pensionsbeloppen är korrekta i det separata årsbrev som skickats till dig.

Hur informerar Keva sina kunder om felet?

Keva skickar per post ett brev om saken till alla pensionstagare som har fått den felaktiga utbetalningen.

Därtill har vi berättat om felet på vår webbplats, i våra kanaler på sociala medier samt via media.

När upptäcktes felet på Keva och varför informerade Keva inte genast om det?

Felet upptäcktes på förmiddagen 16.12.2020. Keva försökte genast åtgärda felet med bankerna men det var inte längre möjligt. Därefter informerade Keva genast om saken.

Vad ska ni göra på Keva för att något motsvarande inte ska inträffa i fortsättningen?

Vi har inlett en noggrann utredning av händelsen. Vi ser över våra förfaranden och säkerställer att detta inte kan hända igen.