Keva åtgärdar den felaktiga utbetalningen – pensionstagaren behöver inte göra någonting

Pensioner
Pensioner

Keva och Skatteförvaltningen har kommit till en lösning på den felaktiga utbetalningen av Kevas pensioner. Kevas kunder som får pension från kommunsektorn behöver inte vidta några åtgärder med anledning av Kevas fel. Saken kommer att åtgärdas på så sätt att pensionstagarna inte får några skattepåföljder på grund av felet.

I praktiken betyder detta att kommunsektorns pensionstagare inte ser några kontotransaktioner på kontot på pensionsutbetalningsdagen 4.1.2021. Den felaktiga utbetalningen i december justeras i Kevas betalningssystem tekniskt till pension för 2021.

Till följd av denna åtgärd leder den felaktiga utbetalningen i december inte till några extra skattepåföljder i beskattningen för 2020 och 2021. Keva skickar ännu ett brev om saken till alla pensionstagare som har fått den felaktiga utbetalningen.

Kunderna behöver inte kontakta Keva eller Skatteförvaltningen. FPA meddelade också redan i går att den felaktiga pensionsutbetalningen inte leder till några problem för de kunder som får FPA-förmåner.

Till de personer som redan har återbetalat pensionen betalas pensionen ut på pensionsbetalningsdagen 4.1.2021. Enligt aktuella uppgifter gäller detta bara ett tiotal personer.

- Keva beklagar den olägenhet som den förtida pensionsutbetalningen har orsakat pensionstagarna. Alla pensionstagare får ändå så mycket pension som de har rätt till. Nu avviker endast utbetalningsdagarna från de normala, konstaterar Kevas vice verkställande direktör Kimmo Mikander.

Kommunsektorns pensioner betalas ut följande gång 3.2.2021.

Keva betalade på grund av ett mänskligt fel januari månads pension till cirka 400 000 kommunala pensionstagare för tidigt redan torsdagen den 17 december 2020. Enligt den korrekta tidtabellen borde kommunsektorns pensioner komma in på kundernas konton först måndagen den 4 januari 2021. 

Ytterligare information:

vice verkställande direktör Kimmo Mikander, kimmo.mikander(snabel-a)keva.fi, tfn 0500 927 787.