Kommunsektorns pensioner för januari månad har av misstag betalats i förtid

Pensioner
Pensioner

Kommunsektorns pensioner för januari kommer in på kundernas konton redan 17.12. 

Keva har på grund av ett mänskligt misstag betalat januari månads pension till de pensionstagare som får pension från kommunsektorn för tidigt. Januari månads pensioner betalas på pensionstagarnas konton redan torsdagen den 17 december 2020. Enligt den korrekta tidtabellen borde kommunsektorns pensioner komma in på kundernas konton först måndagen den 4 januari 2021. 

Omkring 400 000 Kevas pensionstagare i kommunsektorn berörs av detta.

Pensionerna till den evangelisk-lutherska kyrkans, FPA:s och Finlands Banks personal betalar Keva ut måndagen den 4 januari 2021. Statens pensioner betalas ut på den normala utbetalningsdagen 20.1.2021. 

De personer som får kommunsektorns pension får till följd av det beklagliga felet ingen pension i januari 2021. Nästa gång betalas pension till dem onsdagen den 3 februari 2021.

- Det lönar sig att beakta detta vid planeringen av den egna ekonomin kring jul och nyår, säger Kevas vice verkställande direktör Kimmo Mikander. 

Keva har tagit reda på skattemyndighetens preliminära ståndpunkt enligt vilken den pension för januari som felaktigt betalas i december kommer att räknas som pensionsinkomst för 2020. De problem som detta medför och lösningar på dem reds ut.  

Beroende på kundens situation kan felet till exempel inverka på FPA:s förmåner. Keva har kontaktat FPA i ärendet.

- Vi ber våra kunder om ursäkt för felet. Orsaken är ett mänskligt fel. På grund av årsskiftet görs flera uppdateringar i betalningsuppgifterna och av någon orsak har den felaktiga utbetalningsdagen blivit kvar, och fel pensionsutbetalningsdag har förmedlats till banken, säger Kimmo Mikander.

- Vi kontaktade huvudbanken så fort vi upptäckte felet men det kunde inte längre åtgärdas, beklagar Mikander.