14.7.2017 klo 14.59 | Uutinen

Lähes kaksituhatta kohtaamista SuomiAreenalla – eläke-ikä ja osittainen varhennettu vanhuuseläke herättivät kysymyksiä

Kevan ja Eläketurvakeskuksen neuvontateltta oli avoinna koko SuomiAreena-tapahtuman ajan Porin torilla. Arvion mukaan teltalla kävi lähes 2000 kansalaista keskustelemassa ja kysymässä ammattilaisilta työeläkkeistä.

Monella neuvontateltalla käyneellä oli väärä käsitys, että työntekijöillä olisi vuosia sitten avattu henkilökohtainen tili, jonne eläkerahat vuosien saatossa olisi säästetty. Eläkeneuvojat kertoivat, ettei tällaisia tilejä ole, vaan valtaosan nyt maksettavista eläkkeistä maksavat nykyisin töissä olevat ja heidän työnantajansa.

Eläkeuudistuksen myötä tullut uusi eläkemuoto, osittainen varhennettu vanhuuseläke eli ove nousi monissa keskusteluissa esille. SuomiAreenalla vierailleiden mielestä asiasta on ollut paljon juttuja lehdistössä, mutta ove-jutuista ja -otsikoista on jäänyt monelle sekava käsitys. Henkilökohtainen keskustelu asiantuntijan kanssa auttoi hahmottamaan oven mahdollisuuksia ja kustannuksia.

Alin ikä, jolloin voi siirtyä vanhuuseläkkeelle, vaihtelee syntymävuoden mukaan. Kansalaiset tuntuvat tietävän ja hyväksyvän kohtuullisen laajasti ajatuksen, että pieni osa eliniän pitenemisestä käytetään työuran pidentämiseen ennen eläkkeelle siirtymistä. Vain muutamat teltalla käyneet luulivat, että alin eläkeikä olisi 70 vuotta tai enemmän.

Neuvontateltalla päivysti neljä Kevan ja neljä Eläketurvakeskuksen ammattilaista. Heidän mielestään ihmisten kohtaaminen henkilökohtaisesti on edelleen hyvä tapa lisätä tietoa ja luottamusta eläkejärjestelmää kohtaan. Jos eläkeasiat eivät ole itselle ajankohtaisia, monet eivät ehdi tai viitsi hakea tietoa netistä tai muista lähteistä.

Eläkeneuvontateltta oli avoinna Porissa 10.-14.7.