Kunta-alan eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen

Työnantajan ohjeet
Työnantajan ohjeet

Kunta-alan eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot 2021 tulee vahvistaa kunnan monijäsenisessä toimielimessä 31.12.2020 mennessä.

Vuoden 2021 palkkioiden enimmäismäärä on 52.548,72 euroa.

Lähetä toimenpidepalkkioiden vahvistuspäätökset Kevaan sähköpostiosoitteeseen palvelussuhderekisteri@keva.fi 31.1.2021 mennessä.