Keva

Työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutusarvioita tekevien asiantuntijalääkäreiden nimet.

Kevassa toimii kokopäiväisesti johtajaylilääkäri ja kolme asiantuntijalääkäriä. Sivutoimisia asiantuntijalääkäreitä on neljätoista keskeisiltä lääketieteen erikoisaloilta.

Korkein hallinto-oikeus KHO päätti vuonna 2014, että vakuutuspäätöksissä asiantuntija-arvioita tekevien lääkäreiden nimet ovat julkista tietoa. Keva edistää päätöstä näyttämällä asiantuntijalääkäriensä nimet myös verkkosivuillaan.

Keva kertoo myös pyydettäessä työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneelle henkilölle arvioinnin tehneen asiantuntijalääkärin nimen ja erikoisalan. Jokaisella eläkkeenhakijalla tai -saajalla on oikeus tarkistaa myös muut itseään koskevat käsittelytiedot.

Vakuutuslääketieteen ja kuntoutuksen yksikkö:

Tapio Ropponen, johtajaylilääkäri
Helena Ervasti, asiantuntijalääkäri
Helena Galkin-Jokinen, asiantuntijalääkäri
Timo Hannu, asiantuntijalääkäri
Timo Honkanen, asiantuntijalääkäri
Olli Häppölä, asiantuntijalääkäri
Hanna Joensuu, asiantuntijalääkäri
Tiina Kaarne, asiantuntijalääkäri
Matti Karjalainen, asiantuntijalääkäri
Kimmo Kuoppasalmi, asiantuntijalääkäri
Janne Leinonen, asiantuntijalääkäri
Anne Lilja, asiantuntijalääkäri
Jari Rechardt, asiantuntijalääkäri
Pekka Tani, asiantuntijalääkäri
Saija Turtiainen, asiantuntijalääkäri
Markku Vanhanen, asiantuntijalääkäri
Kati Vesterinen, asiantuntijalääkäri
Kimmo Vihtonen, asiantuntijalääkäri

Lisätietoja:

johtajaylilääkäri Tapio Ropponen, p. 020 614 2332