Keva käynnistää laajan hankkeen työkyvyn vahvistamiseksi julkisella alalla

Työkyky Kestävää työelämää
Työkyky Kestävää työelämää

Valtiovarainministeriö on myöntänyt valtionavustuksen Kevan hankkeelle, joka edistää julkisen alan henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista.

Kevan Työkyky-hankkeen tavoitteena on tarjota julkisen alan organisaatioille uusia välineitä ja tutkittua tietoa työkyvyn vahvistamiseksi ja työkyvyttömyysriskien vähentämiseksi. Avustus on enintään 3 448 000 euroa vuosina 2022–2024. Keva osoittaa hankkeelle vastaavan määrän omaa rahoitustaan.

Hankkeesta vastaava hankejohtaja Maija Träskelin on tyytyväinen työn lähtiessä liikkeelle.

- Haluan kiittää valtiovarainministeriötä myönnetystä avustuksesta. Nyt käynnistyvässä hankkeessa pääsemme kehittämään entistä monipuolisempia työvälineitä julkisen alan organisaatioille työkyvyn tukemiseksi ja työkyvyttömyysriskien vähentämiseksi.

- Julkisen alan ammatteja kuormittavat monet toimintaympäristön ja työelämän muutokset, ja koronapandemia on entisestään kärjistänyt tilannetta. Kevan arvion mukaan viime vuosina kunta-alalla työkyvyttömyyskustannukset ovat kasvaneet noin 180 miljoonaa euroa vuodessa. Pelkästään kunta-alalla kustannukset ovat 1,2 miljardia ja koko julkisella alalla 2 miljardia euroa vuosittain. Tähän haasteeseen lähdemme nyt laajalla hankkeellamme vastaamaan, Träskelin sanoo.

Hanke edistää strategisen työkykyjohtamisen kehittämistä ja vahvistaa tiedolla johtamisen perustaa julkisen alan organisaatioissa. Hankkeen tuloksena syntyy uusia toimintamalleja, palveluita ja yhteistyöverkostoja, joiden avulla vaikutetaan henkilöstön työkykyisyyteen julkisella alalla.

- Keva tarjoaa jo ennestään laajasti palveluita julkisen alan työnantajille työkyvyn edistämiseksi. Nyt pääsemme kehittämään entistä vaikuttavampia välineitä strategisen työkykyjohtamisen tueksi, ja tulokset hyödyttävät koko julkista alaa. Työkyvyn tukeminen on nähtävä myös yhtenä merkittävänä tekijänä, kun julkisella alalla haetaan ratkaisuja työvoiman saatavuuden haasteeseen, muistuttaa varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén.

Hanke kohdistuu koko julkisen alan eli kuntien, hyvinvointialueiden, valtion ja kirkon henkilöstöön.

Valtionavustus liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettavaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaan. Rahoitushaku oli auki kesäkuussa.

Valtiovarainministeriön tiedote: Keva sai rahoitusta julkisen alan työkyvyn vahvistamiseen (vm.fi)

Lisätiedot:

Hankejohtaja Maija Träskelin, p. 020 614 2312
varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén, p. 020 614 2204