Keva inleder ett omfattande projekt för att stärka arbetsförmågan i den offentliga sektorn

Arbetsförmåga Hållbart arbetsliv
Arbetsförmåga Hållbart arbetsliv

Finansministeriet har beviljat statsbidrag till Kevas projekt som ska främja arbetsförmågan och orken i arbetet för de anställda i den offentliga sektorn.

Målet med Kevas projekt för arbetsförmågan är att tillhandahålla organisationerna i den offentliga sektorn nya verktyg och forskningsdata för att stärka arbetsförmågan och minska riskerna för arbetsoförmåga. Bidraget uppgår till högst 3 448 000 euro 2022–2024. Keva finansierar projektet med ett eget anslag till motsvarande belopp.

Projektchef Maija Träskelin är nöjd med att arbetet har kommit i gång.

- Jag vill tacka finansministeriet för det beviljade bidraget. Inom ramen för projektet kommer vi att utveckla allt mångsidigare verktyg för organisationerna i den offentliga sektorn som stöd för arbetsförmågan och förebyggande av risk för arbetsoförmåga.

- Yrkena i den offentliga sektorn belastas av många förändringar i omvärlden och arbetslivet, och coronapandemin har förvärrat läget ytterligare. Enligt Kevas uppskattning har kostnaderna för arbetsoförmåga i kommunsektorn ökat med cirka 180 miljoner euro per år under de senaste åren. Enbart i kommunsektorn är kostnaderna 1,2 miljarder euro och i hela den offentliga sektorn 2 miljarder euro årligen. Syftet med vårt omfattande projekt är att tackla dessa utmaningar, säger Träskelin.

Projektet främjar utvecklingen av strategisk arbetsmiljöledning och stärker grunden för ledning med hjälp av information i organisationer i den offentliga sektorn. Projektet resulterar i nya verksamhetsmodeller, tjänster och samarbetsnätverk genom vilka personalens arbetsförmåga kan påverkas i den offentliga sektorn.

- Keva erbjuder arbetsgivarna i den offentliga sektorn också sedan tidigare ett brett utbud av tjänster för att främja arbetsförmågan. Nu kan vi utveckla ännu mer genomslagskraftiga verktyg som stöd för strategisk arbetsmiljöledning, och resultaten gagnar hela den offentliga sektorn. Stödet för arbetsförmågan ska också ses som en viktig faktor då man söker lösningar till utmaningarna med tillgång till arbetskraft i den offentliga sektorn, säger vice verkställande direktör Tapani Hellstén.

Projektet omfattar personalen i hela den offentliga sektorn, dvs. kommunerna, välfärdsområdena, staten och kyrkan.

Statsbidraget hänför sig till Finlands program för hållbar tillväxt som finansieras ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Ansökningstiden för finansiering pågick i juni.

Ytterligare information:

Maija Träskelin, projektchef, tfn 020 614 2312
Tapani Hellstén, vice verkställande direktör, tfn 020 614 2204