Hallitusohjelman kirjaus on hyvä pohja kunta-alan eläkkeiden jättiuudistukselle

Eläkkeet Keva
Eläkkeet Keva

Työeläkejärjestelmän vakautta lisää hallitusohjelman kirjaus eläkejärjestelmien yhdistämisestä, joka on hyvä lähtölaukaus kunta-alan eläkkeiden jättiuudistukselle.

Hallitusneuvotteluissa sovittu tavoite työllisyysasteen noususta 75 prosenttiin on erittäin tärkeä ja toteutuessaan vahvistaisi myös työeläkejärjestelmän kestävyyttä. Työeläkejärjestelmän vakautta lisää myös hallitusohjelman kirjaus eläkejärjestelmien yhdistämisestä, joka on hyvä lähtölaukaus kunta-alan eläkkeiden jättiuudistukselle. Samalla kirjaus antaa tukensa sille vahvalle yksimieliselle asiantuntijatyöryhmän valmistelutyölle, joka helmikuussa valmistuneessa mietinnössään laati uudistukselle raamit ja aikatauluhahmotelman, sanoo Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen.


Kietäväinen korostaa, että yhdistymisellä lisätään työeläkejärjestelmän vakautta. Hän pitää hyvänä, että uudistuksen toteuduttua yksityisten alojen että kunta-alan työntekijät vakuutetaan samassa eläkejärjestelmässä työntekijän eläkelain mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että siirtymäajan jälkeen myös yksityiset yritykset ja järjestöt voisivat halutessaan järjestää työeläkkeensä TyEL-Kevan kautta. Toisaalta myös kunta-alan työnantajat voisivat siirtymäajan jälkeen järjestää lakisääteisen työeläketurvansa joko työeläkevakuutusyhtiössä, eläkekassassa tai eläkesäätiössä. Yhdistämisellä ei ole vaikutusta nyt eläkkeellä olevien eläkkeisiin tai työssä olevien tai työelämään tulevien eläkemaksuihin, eläkekertymiin eikä eläkeikään. Kyse on pelkästään työeläkejärjestelmien yhdistämisestä.

Kietäväinen muistuttaa, että hallituksen kirjaus käynnistää nyt pian uudistyön, jossa yksityiskohtaisesti käydään lävitse miten eläkejärjestelmien yhdistäminen on järkevä tehdä. Avoimia asioita ja yksityiskohtia on vielä runsaasti.

  • Tähän yhdistämiseen tarvitaan nyt riittävä valmistautumisaika. Esimerkiksi pelkästään erilaisten tietojärjestelmä- ja rekisterimuutosten sekä yksityisten alojen vakavaraisuusmäärittelyihin liittyvien mittavien muutostöiden johdosta, on uudistuksen valmisteluun sekä toimeenpanoon varattava riittävä valmistautumisaika. Työryhmän alustavasti hahmottelema aloitusvuosi 2027 on äärimmäinen minimi.
  • Valtion, kirkon ja Kelan työeläkkeiden järjestämisen selvittäminen ei kuulunut työeläkejärjestelmien yhdistämistä selvitelleen työryhmän työhön. Niiden osalta selvitystyö on tehtävä nopeasti ja ratkaisut saatava aikaan siten, että valtion, kirkon ja Kelan palveluksessa olevien eläketurvan toimivuus myös jatkossa varmistetaan.