Eläkkeiden ennätysvuoden tiedot koottu monipuoliseen verkkoraporttiin

Eläkkeet Tutkimukset ja tilastot
Eläkkeet Tutkimukset ja tilastot

Eläkkeiden ennätysvuotta pääsee nyt tarkastelemaan tarkemmin Kevan tilastotiedoista, jotka on koottu toiminnalliseen ja helppokäyttöiseen verkkoraporttiin.

Kevan tilastot osoittavat, että viime vuonna osittainen varhennettu vanhuuseläke kiinnosti erityisesti naisia. Osittaisen vanhuuseläkkeen aloitti kaikkiaan 8294 työntekijää kunta-alalta, valtiolta ja kirkon palveluksesta. Heistä naisia oli 6127 henkilöä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aloittaneita oli julkisella alalla peräti noin 155 prosenttia edellisvuotta enemmän. Naisilla kasvua oli tätäkin enemmän eli 162 prosenttia.

Myös vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä kasvoi 11 prosentilla edellisvuodesta. Kunta-alan, valtion ja kirkon palveluksesta siirtyi vanhuuseläkkeelle kaikkiaan vajaat 14 000 työntekijää.

Poikkeuksellisen suuri työeläkkeiden indeksikorotus vaikutti eläkehakemusten määrään viime vuonna.

Mielenterveyden häiriöistä johtuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä käänne laskusuuntaan

Työkyvyttömyyseläkkeitä koskevissa tilastoissa on nähtävissä merkittävä käänne viime vuonna, kun mielenterveyden häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli noin 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kunta-alan, valtion ja kirkon ammateista siirtyi mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle viime vuonna 1541 työntekijää, kun vuonna 2021 lukema oli 1732 henkilöä.

Määrä laski etenkin kunta-alalla, jossa mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet vähenivät reilut 12 prosenttia edellisvuodesta. Esimerkiksi masennusdiagnoosien vuoksi eläkkeelle siirtyi miltei 150 kuntatyöntekijää vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Valtiolla suurin muutos työkyvyttömyyseläkkeissä tapahtui tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Useamman vuoden laskun jälkeen tuki- ja liikuntaelinsairauksista siirtyi valtiolla työkyvyttömyyseläkkeelle 154 henkilöä, kun vuonna 2021 lukema oli 94 henkilöä.

- Työkyvyttömyyseläkkeitä alkoi viime vuonna erityisesti iäkkäämmässä, jo 60 vuotta täyttäneiden ryhmässä, mikä osaltaan selittää tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella alkavien eläkkeiden nousua. Mielenterveysperusteet taas korostuvat nuoremmissa ikäluokissa työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä, sanoo eläkejohtaja Merja Paananen.

Verkkoraportista monipuolista tietoa eläketilastoista

Kevan toiminnalliset verkkoraportit monipuolistavat eläketilastojen tarkastelua. Tuoreeseen raporttiin on koottu keskeiset tilastot viimeisen viiden vuoden aikana eläkkeelle siirtyneistä sekä eläkkeelle siirtymisen trendeistä julkisella alalla.

Raportista voi tarkastella tietoja vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä mm. ammatin, iän, sukupuolen, eläkkeen suuruuden sekä eläkkeellesiirtymisiän odotteen mukaan. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä on koottu tietoa sairauspääryhmittäin, päädiagnooseittain ja eläkealkavuuden mukaan. Kunta-ala, valtio ja evankelis-luterilainen kirkko on eroteltu raportilla, mikä mahdollistaa myös eläkejärjestelmien vertailun.

- Kehitämme tilastoraportointiamme jatkuvasti yhä monipuolisemmaksi ja erilaisia kokonaisuuksia paremmin kuvaaviksi raporteiksi. Tavoitteena on tarjota helposti verkon yli selattavaa materiaalia, jota kuka tahansa pääsee tutkimaan, kertoo tilastopäällikkö Katinka Lybäck.

Kunta-alan, valtion ja kirkon eläkkeelle siirtyneet

Avaa alla oleva raportti koko näytölle klikkaamalla sitä.

imageviuve.png

Lisätietoja:

Katinka Lybäck, tilastopäällikkö, Keva, p. 020 614 2727 katinka.lyback(a)keva.fi
Merja Paananen, eläkejohtaja, Keva, p. 020 614 2759 merja.paananen(a)keva.fi