Mångsidig nätrapport om rekordåret för pensioner

Pensioner Undersökningar och statistik
Pensioner Undersökningar och statistik

Rekordåret för pensioner kan nu granskas närmare i Kevas statistik som har samlats i en dynamisk och lättanvänd nätrapport.

Kevas statistik tyder på att speciellt kvinnor var intresserade av partiell förtida ålderspension i fjol. Totalt 8 294 arbetstagare i kommunsektorn, hos staten och kyrkan inledde partiell ålderspension. Av dessa var 6 127 kvinnor. Antalet personer som avgick med partiell förtida ålderspension i den offentliga sektorn var hela 155 procent högre än året innan. Bland kvinnor var uppgången ännu större, 162 procent.

Också antalet personer som gått i ålderspension ökade med 11 procent jämfört med året innan. Allt som allt avgick knappt 14 000 arbetstagare med ålderspension från anställning i kommunsektorn, staten och kyrkan. Den exceptionellt stora indexhöjningen i arbetspensionerna inverkade på antalet pensionsansökningar i fjol.

Invalidpensioner på grund av mentala störningar sjunker

En betydande förändring i statistiken över invalidpensioner upplevdes i fjol då antalet arbetstagare som gått i invalidpension på grund av psykiska störningar var ungefär 10 procent mindre än året innan. I fjol avgick 1 541 arbetstagare i yrken i kommunsektorn, staten och kyrkan med invalidpension på grund av psykiska orsaker medan antalet var 1 732 år 2021.

Antalet sjönk i synnerhet i kommunsektorn där invalidpensioner på grund av psykiska orsaker minskade med drygt 12 procent jämfört med föregående år. Till exempel i kommunsektorn avgick nästan 150 färre arbetstagare med pension på grund av en depressionsdiagnos jämfört med året innan.

Inom staten ändrades antalet invalidpensioner mest i fråga om sjukdomar i rörelseorganen. Efter en nedgång som pågått flera år gick 154 personer i invalidpension på grund av sjukdomar i rörelseorganen, medan antalet var 94 år 2021.

- I fjol var invalidpensionsfrekvensen hög i synnerhet i åldersgruppen över 60 år, vilket för sin del förklarar uppgången i pensioner som börjat löpa på grund av sjukdomar i rörelseorganen. Psykisk ohälsa betonas som den främsta orsaken till arbetsoförmåga i yngre åldersklasser, säger pensionsdirektör Merja Paananen.

Mångsidig information om pensionsstatistik i en nätrapport

Kevas dynamiska nätrapporter ger allt mångsidigare möjligheter att granska pensionsstatistik. I den färska rapporten har samlats central statistik över dem som gått i pension under de senaste fem åren samt trenderna för att pensionera sig i den offentliga sektorn.

Av rapporten framgår uppgifter om dem som gått i ålders- och invalidpension bland annat enligt yrke, ålder, kön, pensionsbelopp och förväntad pensioneringsålder. Om invalidpensionerade har samlats in uppgifter enligt sjukdomshuvudgrupp, huvuddiagnos och pensionsfrekvens. Kommunsektorn, staten och den evangelisk-lutherska kyrkan har skilts åt i rapporten, vilket gör det möjligt att jämföra de olika pensionssystemen.

- Vi utvecklar vår statistikrapportering fortlöpande och tar fram allt mångsidigare rapporter som bättre beskriver olika helheter. Målet är att erbjuda material som lätt kan bläddras över nätet och som vem som helst kan granska, berättar statistikchef Katinka Lybäck.

Pensionsavgång i kommunsektorn, staten och kyrkan

Ta del av den finskspråkiga rapporten nedan. Klicka på rapporten för att få fram den i helskärmsläge.

Ytterligare information:

Katinka Lybäck, statistikchef, Keva, tfn 020 614 2727 katinka.lyback(snabel-a)keva.fi
Merja Paananen, pensionsdirektör, Keva, tfn 020 614 2759 merja.paananen(snabel-a)keva.fi