Työelämä Työkyky
Taina Tuomi:

Itseohjautuvuus - jotain tuttua, jotain uutta, jotain lainattua, jotain sinistä

Blogi 15.4.2021 Taina Tuomi
Työelämä Työkyky

Itseohjautuvuus, yhteisöohjautuvuus, valmentava johtaminen, palveleva johtaminen ovat keskeisiä teemoja nykypäivän työelämän kehittämisessä. Myös Kevan työelämän kehittämisrahalla on rahoitettu useita näihin liittyviä hankkeita. Itseohjautuvat pienryhmät ja oppiva organisaatio olivat ajankohtaisia teemoja jo yli 30 vuotta sitten. Mikä nyt on toisin?

Juttelin kollegani kanssa tämän päivän itseohjautuvuusilmiöstä. Molemmat toimimme 1990-luvulla työelämän kehittämistehtävissä. Molemmat olimme mukana kehittämässä itseohjautuvia tiimejä. Silloinkaan kyse ei ollut uudesta ilmiöstä. Mietimme, puhutaanko edelleen samasta ilmiöstä, mutta vain toisella nimellä? Vai onko kyse kokonaan jostain uudesta työelämän ja työn merkityksellisyyden kehittämiseksi?

Jokainen meistä on kuullut hääperinteestä tutun sanonnan ”Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua, jotain sinistä”. Voisiko tämän avulla tarkastella itseohjautuvuuteen liittyvää muutosta?

Ajatus jäi pyörimään mieleeni, ja aloin miettiä, minkälaisia havaintoja itse olen tehnyt Kevan työelämän kehittämisrahahankkeista. Mitkä asiat nykyisissä itseohjautuvuushankkeissa puhuttelevat itseäni erityisesti?

Tiimille yhteinen tavoite

Jotain vanhaa ja tuttua ovat itseohjautuvat tiimit itsessään. Tälle kehittämistyölle näyttää edelleen riittävän tarvetta. Nykyään itseohjautuvien tiimien rinnalla puhutaan myös yhteisöohjautuvuudesta.

Kehittämistyön keskiössä on tiimin toiminnan suunnittelu ja kehittäminen tavoitteineen, tehtävineen, vastuineen ja valtaoikeuksineen. Ytimessä on se, että tiimin jäsenille rakentuu yhteinen tavoite ja samassa tiimissä toimimisen tarve ja merkitys. Ilman tätä ei rakennu sisäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta eikä mahdollisuutta yhdessä oppimiseen.

Aiemmin tavoiteltiin moniosaajatiimejä, nykyään enemmän tehtäväkohtaisia tai moniammatillisia tai -asiantuntijatiimejä. Tämä on iso muutos erityisesti toimialoilla, joissa on totuttu työskentelemään omissa ammattiryhmissä, ja joissa on vahvaa ammatti-identiteettiä, esimerkiksi terveys- ja opetusaloilla.

Vastuun siirtäminen tiimille

Jotain uutta on mielestäni siinä, miten vahvasti itseohjautuvuuden kehittämisen kietoutuu yhteen lähijohtamisen muuttamistarpeen kanssa.

Tämä ei uutta siinä mielessä, että kun oleellinen osa itseohjautuvuutta on vastuun siirtyminen tiimille, vähenee esihenkilön työnjohdollinen rooli merkittävästi. Tämä on edellytys tiimin tai yksilön itseohjautuvuudelle. Uuden piirteen tämä saa siitä, että esimiehen tehtävät ja rooli muuttuu merkittävästä. Tämä näkyy myös uusina titteleinä.

Palveleva ja valmentava johtaminen jo niminä viittaavat siihen, millä tavoin esimiehestä voisi olla parasta hyötyä itseohjautuvalle tiimille tai työntekijälle.

Ulkopuolista silmää, korvaa ja ääntä voidaan tarvita esimerkiksi siinä, miten valjastetaan henkilöstön koko potentiaali tiimien käyttöön, miten tunnistetaan tiimien vahvuudet tai miten johdetaan työn merkityksellisyyttä.

Rakenteiden ja johtajuuden uudistus

Sinistä, sitä, mihin yhteisöohjautuvuuden onnellisuus ja luottamus rakentuu, ovat mielestäni organisaation rakenteiden ja johtajuuden uudistaminen. Tämä on myös haasteellisin osa yhteisöohjautuvuutta. Ilman tätä yhteisöohjautuvuus ei rakennu kestäväksi. Siksi sijoitin tämän siniseen laatikkoon.

Kun organisaatio linjaa itseohjautuvuuden strategiseksi tavoitteeksi, onko vielä riittävän selkeää, missä kaikissa muissa organisaation dokumenteissa, toimintaohjeissa ja käytänteissä sen pitäisi näkyä ollakseen julkista ja dokumentoitua? Näkyykö itseohjautuvuuden linjaus riittävän selkeästi organisaation arvoissa?

Myös esihenkilötyön muuttaminen linkittyy koko organisaation johtajuuden uudistamiseen. Kehittämishankkeista päätellen rakenteiden ja johtajuuden uudistamiseenkin on tartuttu. Tekemistä silti riittää.

Itseohjautuvista tiimeistä löysin vanhaa, uutta ja sinistä. Jotain lainattuakin varmasti niissä on. Ehkä juuri se näkyy käsitteen nimessä.


Lisää aiheesta


 

Kirjottaja Taina Tuomi
Taina Tuomi Kirjoittaja toimi Kevassa kehittämispäällikkönä Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia