Vuoden 2022 eläkemaksut vahvistettu

Keva Työnantajan ohjeet
Keva Työnantajan ohjeet

Kevan jäsenyhteisöjen, valtion ja kirkon eläkemaksut vuodelle 2022 on vahvistettu.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksut

Kevan valtuutetut ovat 30.11.2021 päättäneet Kevan jäsenyhteisön maksuosuuksista vuodelle 2022.

Vuoden 2022 keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on 24,40 prosenttia palkoista. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta, joka on 23,30 prosenttia palkoista sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta, joka on keskimäärin 1,10 prosenttia palkoista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2022 työntekijän eläkemaksut 11.11.2021. Maksuprosentit ovat:

17‒52-vuotiailla 7,15 %
53‒62-vuotiailla 8,65 %
63‒67-vuotiailla 7,15 %

Työntekijän eläkemaksu sisältyy palkkaperusteiseen eläkemaksuun. Työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta on Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmässä arviolta keskimäärin 16,83 prosenttia palkoista.

Kevan valtuutetut päättivät myös, että Kevan jäsenyhteisöiltä perittävä vuoden 2022 eläkemenoperusteinen maksu on yhteensä 713 miljoonaa euroa (735 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Eläkemenoperusteinen maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken niiden vuonna 2022 maksettavien eläkeosien suhteessa, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

Eläkemaksut valtion eläkejärjestelmässä

Valtiovarainministeriö on 17.11.2021 päättänyt valtion palkkaperusteisen eläkemaksun keskimääräisestä tasosta.

Vuoden 2022 keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on 24,85 prosenttia palkoista. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta, joka on 23,75 prosenttia palkoista sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta, joka on keskimäärin 1,10 prosenttia palkoista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2022 työntekijän eläkemaksut 11.11.2021. Maksuprosentit ovat:

17‒52-vuotiailla 7,15 %
53‒62-vuotiailla 8,65 %
63‒67-vuotiailla 7,15 %

Työntekijän eläkemaksu sisältyy palkkaperusteiseen eläkemaksuun. Työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta on valtion eläkejärjestelmässä arviolta keskimäärin 17,13 prosenttia palkoista.

Kirkkotyönantajan eläkemaksut

Kirkolliskokous on 10.11.2021 päättänyt evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksut vuodelle 2022. Maksut pysyvät vuoden 2021 tasolla.

Seurakuntien palkkaperusteinen eläkemaksu on 28,7 prosenttia palkoista ja Kirkon keskusrahaston ja kirkollisen yhdistyksen palkkaperusteinen eläkemaksu on 34,5 prosenttia palkoista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2022 työntekijän eläkemaksut 11.11.2021. Maksuprosentit ovat:

17‒52-vuotiailla 7,15 %
53‒62-vuotiailla 8,65 %
63‒67-vuotiailla 7,15 %

Työntekijän eläkemaksu sisältyy palkkaperusteiseen eläkemaksuun. Työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta on seurakunnilla arviolta keskimäärin 21,22 prosenttia palkoista.

Kirkolliskokous päätti samalla, että seurakuntien kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus on 5 prosenttia vuonna 2022. Kirkko antaa tarkemmat ohjeet eläkerahastomaksun maksamisesta.

Tiedot työnantajan verkkopalvelussa

Keva laskee ja vahvistaa työnantajakohtaiset palkkaperusteiset eläkemaksut. Tiedot vahvistetuista maksuista julkaistaan työnantajan verkkopalvelun eläkemaksut-osiossa joulukuussa.

Vuoden 2022 eläkemenoperusteisen maksun ennakoiden tiedot julkaistaan työnantajan verkkopalvelussa tammikuun aikana.

Työnantajan verkkopalvelu

***

- Kevan vahva rahoitusasema mahdollistaa kunta-alan eläkemaksujen maltillisen alennuksen ensi vuodelle. Alennuksen ansiosta kunta-alan ja yksityisen sektorin eläkemaksujen ero kaventuu, sanoo Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander.

- Tulevan sote-uudistuksen myötä eläkemaksujen rakenteeseen tulee muutos vuoden 2023 alussa, kun eläkemenoperusteinen maksu poistuu ja voimaan tulee kuntien ja hyvinvointialueiden kesken jaettava tasausmaksu. Tämä muutos ei näy eläkkeensaajille millään tavoin, mutta monelle kuntaorganisaatiolle se tuo muutoksia. Keva tulee ensi vuoden aikana kertomaan tarkoin kuntakentälle, millaisia muutoksia sekä hyvinvointialueuudistus, että siihen kytkeytyä kunta-alan eläkemaksurakennemuutos tuo kuntaorganisaatioiden talouteen, Kiander kertoo.