Viisi tilastofaktaa viime vuonna kunta-alalta eläköityneistä

Eläkkeet Keva Työelämä
Eläkkeet Keva Työelämä

Kunta-alan eläköitymisluvut vuodelta 2018 on nyt koottu yksiin kansiin.

Tilastot kuvineen sekä kuvaus pidemmän aikavälin kehityksestä ja lukujen taustalla olevista ilmiöistä on julkaistu raportissa Kunta-alan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet 2018 (pdf).

Ohessa muutama nosto keskeisistä luvuista.

Vanhuuseläkkeelle siirtyi 9 280 kuntatyöntekijää

Määrä oli 9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Lasku oli odotettavissa ja johtui ennen kaikkea eläkeiän noususta. Lisäksi valtion eläkejärjestelmän piiristä vanhuuseläkkeelle siirtyi 970 kunnissa työskentelevää opettajaa.

Ammattiryhmittäin tarkasteluna eniten kunta-alalta vanhuuseläkkeelle siirtyi vuonna 2018 lähihoitajia (954 henkilöä), sairaala- ja laitosapulaisia (570 henkilöä), sairaanhoitajia (499 henkilöä), peruskoulujen yläluokkien ja lukioiden opettajia (429), ja yleissihteereitä (390 henkilöä).

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 64,2 vuotta

Tämä oli 0,1 vuotta korkeampi kuin edellisvuonna. Vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä eläkkeen alaikäraja nousee asteittain 63 vuodesta 65 ikävuoteen ja tämän vuoksi vanhuuseläkettä haetaan aiempaa vanhempana.

Suurista ammattiryhmistä nuorimpina – keskimäärin 63,8 vuotiaana – vanhuuseläkkeille jäivät sairaanhoitajat, lastenhoitajat, avustavat keittiötyöntekijät ja osastonhoitajat, joista osalla on yhä alempia ammatillisia eläkeikiä. Alle 63 vuotta alempia ammatillisia eläkeikiä on vielä noin 3 000 kuntatyöntekijällä, joista suurin osa työskentelee hoitoalalla. Viimeisetkin alemmat ammatilliset eläkeiät poistuvat 2020-luvun loppuun mennessä.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi yhteensä 5 116 kuntatyöntekijää

Sairausperusteisille eläkkeille jääneitä oli kunta-alalla 4,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Eniten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset lisääntyivät yli 60-vuotiailla. Tässä ikäryhmässä eläkeiän nousu voi mahdollisesti vaikuttaa siihen, että työkyvyttömyyseläkkeelle hakeudutaan aiempaa herkemmin.

Suurin kunta-alan ammattiryhmä lähihoitajat oli määrällisesti suurin ryhmä myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneissä.

Työkyvyttömyyseläkkeille siirryttiin vuonna 2018 keskimäärin 54,1 -vuotiaana

Tämä on noin 0,3 vuotta vanhempana kuin vuotta aiemmin.
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 831 lähihoitajaa, keskimäärin 53,0–vuotiaana. Seuraavaksi eniten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi sairaanhoitajia (467 henkilöä keskimäärin 52,6 vuoden iässä) ja sairaala- ja laitosapulaisia (372 henkilöä keskimäärin 56,2 vuoden iässä).

Mielenterveyden häiriöt olivat syynä 28,4 prosentissa työkyvyttömyyseläkkeistä

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet olivat yleisin työkyvyttömyyden syy: ne olivat ensisijainen sairaus 37,5 prosentissa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden kuntatyöntekijöiden sairauksista. Mielenterveyden häiriöt olivat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy 28,4 prosentissa. Edelliseen vuoteen verrattuna mielenterveyshäiriöiden osuus hieman nousi samalla kun tuki- ja liikuntaelinten sairauksien osuus laski.

Koko julkiselta sektorilta eläköityi yhteensä lähes 20 000 henkilöä

Kaiken kaikkiaan kunnan, valtion, kirkon tai Kelan palveluksesta eläkkeelle vuonna 2018 siirtyi 19 496 työntekijää, ja heidän keski-ikänsä oli 60,9 vuotta. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä laski 0,1 vuodella. Tämä johtui siitä, että vanhuuseläkkeelle siirtyneiden osuus väheni 2,5 prosenttiyksikköä kaikista eläkkeelle siirtyneistä. Uuden osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aloitti 2 756 julkisen sektorin työntekijää.