Verkkotyökalulla julkisen alan työhyvinvointitutkimusten tulosten tarkastelu sujuu helposti

Palvelut Työelämä
Palvelut Työelämä

Seuraatko julkisen alan työhyvinvointikysymyksiä? Tarvitsetko työssäsi tai opinnoissasi tutkimustuloksia aiheesta? Haluatko tietää, miten työolot eroavat esimerkiksi eri ammateissa? Tutustu uuteen verkkotyökaluun, jolla tulosten tarkastelu ja vertailu onnistuu näppärästi.

Keva on selvittänyt julkisen alan henkilöstön työoloja tutkimuksissa vuodesta 2014 lähtien, uusin raportti julkaistiin viime vuoden lopussa. Tutkimusaineisto perustuu sektoreittain edustavaan otokseen kunta-alan, valtion ja kirkon alan henkilöstöstä iän, sukupuolen ja ammattialatietojen mukaan.

Kaaviot ja vertailut nyt kätevästi verkossa

Olemme rakentaneet tutkimustulosten tarkastelua varten verkkotyökalun, jolla voi hakea ja vertailla tietoa julkisen alan työoloista ja työhyvinvoinnista. Tuloksia voi tarkastella mm. vertailemalla kuntien, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöiden kokemuksia työoloista:

  • eri vuosina
  • ammattialoittain
  • ikäryhmittäin
  • sukupuolittain
  • esimiesaseman ja
  • työsuhteen määräaikaisuuden mukaan.

Tulokset ja kaaviot ovat vapaasti käytettävissä, lähteeksi on mainittava Keva.

Tutustu työkaluun

Tutkimuksen tulokset kertovat menossa olevasta muutoksesta

Uusimpien tutkimustulosten mukaan julkisen alan työntekijät pitävät pääsääntöisesti työtään tärkeänä ja ovat siitä innostuneita. Kuitenkin vaikutusmahdollisuuksien myönteinen kehitys on kunta- ja kirkon alalla pysähtynyt ja aiempaa harvemmalla on mielestään voimavaroja kohdata muutoksia työssään.

Joka kolmas kuntatyöntekijä on kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa viimeisen vuoden aikana ja etenkin nuorten keskuudessa väkivallan kokemukset ovat yleisiä: 42 % alle 30-vuotiaista kuntatyöntekijöistä kertoo kokeneensa väkivaltaa.

Samanaikaisesti nuoret ovat hyvin motivoituneita työhönsä: neljä viidestä alle 30-vuotiaasta työntekijästä on työstään innostunut ja voi myös suositella työnantajaansa. Niin kunnissa, valtiolla kuin kirkon alalla työyhteisöt ovat voimavara ja useampi kuin kolme neljästä työntekijästä luottaa työtovereihinsa.

Kaikista näistä ja monesta muusta ajankohtaisesta kysymyksestä julkisen alan työhyvinvointiin liittyen saat tietoja verkkotyökalusta sekä uusimmasta tutkimusraportista.

 

Lisätietoja:
työelämäasiantuntija Laura Pekkarinen, puh. 040 574 1803, laura.pekkarinen@keva.fi