Työeläkeindeksin korotus - kysymyksiä ja vastauksia

Eläkkeet
Eläkkeet

Vuoden 2023 alussa indeksikorotukset nostavat työeläkkeitä poikkeuksellisella tavalla korkean inflaation vuoksi. Työeläkeindeksi kasvaa selvästi enemmän kuin palkkakerroin. Alla asiakkaidemme usein kysymiä kysymyksiä indeksikorotusten vaikutuksista.

Jos harkitset eläkkeen hakemista

 

KYSYMYS: Jos jään eläkkeelle 1.12.2022, mitä indeksiä minulle sovelletaan?

VASTAUS: Jos olet eläkkeellä joulukuussa 2022, sinun eläkettäsi korotetaan vuoden 2023 alusta työeläkeindeksillä. Korotus on 6,8 % (indeksi vahvistettiin 20.10.2022).

Esim. jos joulukuun eläkkeesi on 1 500 e/kk, korotus lasketaan seuraavasti: 1 500 e/kk x 6,8 % = + 102 e/kk. Tammikuun eläke on siten ennen veronpidätystä 1 602,00 e/kk.

 

KYSYMYS: Ehtiikö vanhuuseläkettä vielä hakea niin, että se alkaa 1.12.2022?

VASTAUS: Jotta eläkkeesi voisi alkaa 1.12.2022, sinun tulee irtisanoutua niin, että palvelussuhteesi päättyy viimeistään 30.11.2022. Tarkista omalta työnantajaltasi irtisanoutumisaikasi. Tee eläkehakemus Omat eläketietosi -verkkopalvelussa mielellään kuukausi ennen eläkkeen alkamista.

 

KYSYMYS: Voinko jäädä vanhuuseläkkeelle esim. 12.12.2022?

VASTAUS: Eläke ei voi alkaa kesken kuukauden vaan aina kuukauden alusta. Jos eläkeikäsi täyttyy 12.12.2022, eläkkeesi alkaa 1.1.2023.

 

KYSYMYS: Kannattaako minun jäädä nyt eläkkeelle vai jatkaa työssä? Kuinka paljon saan lisää eläkettä, jos jatkankin työssä?

VASTAUS: Jokainen kuukausi, jonka olet töissä vanhuuseläkeiän täyttämisesi jälkeen, nostaa työuran aikaista eläkekertymääsi 0,4 prosenttia. Työskentely vuoden ajan alimman eläkeiän jälkeen tuo jo 4,8 prosentin lykkäyskorotuksen. Lisäksi työansioista kertyy eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa.

Jos jatkat töissä vuoden vaihteen jälkeen, eläkkeesi voi siis joidenkin kuukausien jälkeen nousta samaan tai korkeammaksi kuin se olisi ollut, jos olisit jäänyt eläkkeelle tämän vuoden puolella.

Lisäksi palkka on yleensä suurempi kuin eläke.  Jos jäät eläkkeelle ja saat 1 500 euroa kuukaudessa ja vertaat sitä vaikkapa kolmen kuukauden lisätyöskentelyyn 3 000 euron kuukausipalkalla, häviät maaliskuuhun alkuun mennessä bruttoansioissa 4 500 euroa.

 

KYSYMYS: Minulla on julkiselta puolelta voimassa oleva henkilökohtainen eläkeikä. Kannattaako minun jäädä eläkkeelle ennen sen täyttymistä?

VASTAUS: Jos jäät eläkkeelle ennen henkilökohtaista eläkeikääsi, menetät eläkkeessäsi mahdollisesti olevan ennen vuotta 1995 kertyneen lisäeläkeosan. Lisäksi eläkkeeseesi tehdään muuntovähennys. Muuntovähennys koskee ennen vuotta 1960 syntyneitä julkisen puolen työntekijöitä, joilla on voimassa oleva julkisen puolen henkilökohtainen eläkeikä. Muuntovähennys pienentää peruseläkkeesi määrää ajalta ennen vuotta 1995.
Sinun kannattaa erityisen tarkasti tutustua Omat eläketietosi -palvelussa olevien laskureiden avulla eläkkeesi määrään eri ajankohdissa. Näin voit varmistaa, että teet itsellesi parhaan valinnan eläkkeesi alkamisen suhteen.

 

KYSYMYS: Paljonko eläkkeestä menee veroa?

VASTAUS: Eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa. Verotuksesta vastaa Verohallinto. Voit arvioida eläkkeesi veron määrää esimerkiksi OmaVero-palvelussa.

 

KYSYMYS: Mitä minun pitää ottaa huomioon, jos aion jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle?

VASTAUS: Lue uutinen Usein kysyttyä osittaisesta vanhuuseläkkeestä.

 

Kevan eläkelaskurit

 

KYSYMYS: Miksi Omat eläketietosi -palvelun eläkelaskureiden luvuissa ei ole indeksikorotusta mukana?

VASTAUS: Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti vuoden 2023 indeksit 20.10.2022. Teknisistä syistä laskureissa indeksit otetaan kuitenkin käyttöön vasta 1.1.2023 alkaen.

 

Jos saat jo jotain eläkettä

 

KYSYMYS: Pitääkö indeksikorotusta erikseen hakea?

VASTAUS: Indeksikorotusta ei tarvitse hakea erikseen. Se lisätään eläkkeeseen vuoden 2023 alussa automaattisesti. 

Eläkkeellä olevat voivat tarkistella vuoden 2023 eläkkeensä määrää Omat eläketietosi -palvelussa seuraavasti:

  • kunnalla, kirkossa, Kelassa ja Suomen Pankissa työskennelleet eläkkeensaajat 16.12.2022 alkaen
  • valtiolla työskennelleet eläkkeensaajat 3.1.2023 alkaen.

Lisäksi Keva lähettää henkilökohtaisen tiedon vuoden 2023 eläkkeen määrästä vuosikirjeellä. 

  • Kunnalla, kirkossa, Kelassa ja Suomen Pankissa työskennelleiden eläkkeensaajat saavat vuosikirjeen tammikuun 2023 eläkkeiden maksupäivään eli 3.1.2023 mennessä.
  • Valtiolla työskennelleiden eläkkeensaajiat saavat vuosikirjeen viimeistään 20.1.2023.

 

KYSYMYS: Mitä jos tienaan uutta eläkettä eläkkeen rinnalla. Maksussa olevan vanhuuseläkkeeni indeksikorotus on tietty se isompi, mutta entä sen tulevan eläkkeen, jos se ei vielä tule maksuun?

VASTAUS: Maksussa olevaa työeläkettäsi tarkistetaan työeläkeindeksillä kalenterivuoden alussa. Eläkkeen tulee olla maksussa viimeistään 1.12.2022 alkaen, jotta sitä koskisi vuoden 2023 indeksikorotus.

Jos haet rinnalla kertyneen eläkkeen maksuun esimerkiksi vuoden 2023 aikana, ansaittuja palkkoja korotetaan palkkakertoimella, kun eläkkeen määrää lasketaan. Sen jälkeen eläkettä korotetaan 1.1.2024 alkaen työeläkeindeksillä.


KYSYMYS: Millä indeksillä osatyökyvyttömyys- tai työkyvyttömyyseläkettäni korotetaan?

VASTAUS: Vuonna 2022 maksussa olevaa osatyökyvyttömyys- tai työkyvyttömyyseläkettäsi korotetaan työeläkeindeksillä 1.1.2023 alkaen noin + 6,8 %. Työkyvyttömyyseläkkeeseesi liittyvää henkilökohtaista ansiorajaa korotetaan sen sijaan palkkakertoimella noin +3,8 %.

 

KYSYMYS: Korottaako indeksi maksussa olevaa osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä, perhe-eläkettä jne. eli muitakin kuin vanhuuseläkkeitä?

VASTAUS: Työeläkeindeksillä tarkistetaan 1.1.2023 alkaen kaikkia vuoden 2022 aikana maksussa olevia työeläkkeitä, myös muita kuin vanhuuseläkkeitä. Korotus on noin 6,8 %.