Usein kysyttyä osittaisesta vanhuuseläkkeestä

Eläkkeet
Eläkkeet

Asiakkaamme ovat kysyneet meiltä viime aikoina paljon osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä (lyhennettynä OVE). Alla yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia ovesta.

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä


Koskeeko vuoden 2023 indeksikorotus myös osittaista vanhuuseläkettä?

Koskee siinä tapauksessa, että OVE on maksussa viimeistään 1.12.2022 alkaen. Korotus eläkkeeseen on tällöin 1.1.2023 alkaen +6,8 prosenttia.

Kannattaa lukea myös Työeläke.fi-sivuilta esimerkkejä osittaisen vanhuuseläkkeen määristä, jos jäät eläkkeelle joulukuussa 2022 tai tammikuussa 2023:

  • Tietoa vuodenvaihteessa 2022 - 2023 eläkkeelle jäämistä suunnittelevalle (työeläke.fi)
  • Huomioithan, että jos olet syntynyt ennen vuotta 1960 ja sinulla on henkilökohtainen tai ammatillinen eläkeikä, vanhaa eläkekertymääsi ennen vuotta 1995 pienennetään OVEn osalta, jos OVE alkaa ennen henkilökohtaista tai ammatillista eläkeikääsi. Ennen 1995 kertynyt lisäeläke jää saamatta OVEn osuudelta myös 1960 ja sen jälkeen syntyneeltä, jos OVE alkaa ennen ikäluokan alinta yleistä tai ammatillista eläkeikää. Näitä seikkoja ei ole huomioitu Työeläke.fi:n esimerkeissä.


Onko osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisajalla jokin merkitys eläkkeen laskennassa?

Alkamisajalla on merkitystä. Jos OVE alkaa 1.12.2022, se lasketaan vuoden 2021 loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä. Jos OVE sen sijaan alkaa 1.1.2023, se lasketaan vuoden 2022 loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä.

Huomioithan myös, että jos olet syntynyt ennen vuotta 1960 ja sinulla on henkilökohtainen tai ammatillinen eläkeikä, vanhaa eläkekertymääsi ennen vuotta 1995 pienennetään OVEn osalta, jos OVE alkaa ennen henkilökohtaista tai ammatillista eläkeikääsi. Ennen 1995 kertynyt lisäeläke jää saamatta OVEn osuudelta myös 1960 ja sen jälkeen syntyneeltä, jos OVE alkaa ennen ikäluokan alinta yleistä tai ammatillista eläkeikää.


Minulla on lisäeläkeoikeutta, tämä näkyy omalla työeläkeotteellanikin. Vaikuttaako osittaisen vanhuuseläkkeen saaminen ennen eläkeikää tähän lisäeläkeosuuteeni?

OVElla on tähän vaikutusta. Jos otat OVEn ennen henkilökohtaista eläkeikää (vuoden 1959 jälkeen syntyneillä ikäluokan alinta yleistä eläkeikää) tai ammatillista eläkeikääsi, OVEn osuuden mukainen määrä lisäeläkettä (25 %/50 %) jää lopullisesti pois eläkkeestäsi. Lisäeläkeosuuden poisjäänti edellä kuvatussa tilanteessa koskee kaikkia.

Lisäksi ennen vuotta 1960 syntyneillä peruseläkekertymää pienennetään OVEn osalta, jos OVE alkaa ennen henkilökohtaista tai ammatillista eläkeikää.


Vaikuttaako osittaisen vanhuuseläkkeen saaminen lopulliseen vanhuuseläkkeeseen?

OVEen lasketaan varhennusvähennystä ikäluokkasi omasta vanhuuseläkeiästä alaspäin. Jokainen varhennettu kuukausi vähentää OVEn määrää 0,4 % (-4,8 % vuodessa). Tämä vähennys on vaikutukseltaan pysyvä. Mitä etäämmällä vanhuuseläkeikäsi on OVEa myönnettäessä, sitä suurempi on varhennusvähennys.

Omat eläketietosi- palvelussa voit laskea arvion sekä OVEn määrästä valitsemastasi ajankohdasta että OVEn vaikutuksen tulevaan lopulliseen vanhuuseläkkeeseesi. Nämä tiedot näkyvät laskurissa.


Miten osittaista vanhuuseläkettä verotetaan?

OVE on veronalainen, kuten ansiotulokin. Veron vaikutuksen OVEen voit selvittää etukäteen ennen eläkkeen hakemista suoraan Verohallinnolta. Näin verotuksen vaikutus ei etuutta maksettaessa tule yllätyksenä.


Osittaisen vanhuuseläkkeen hakeminen ja alkaminen

Olen täyttänyt jo 61 vuotta, voinko hakea osittaista vanhuuseläkettä alkamaan esim. 1.12.2022?

Voit hakea osittaista vanhuuseläkettä haluamastasi ajankohdasta täytettyäsi jo tämän eläkelajin alaikärajan 61 vuotta. Ikärajan täyttyminen onkin OVEn myöntämisen ainoa edellytys. OVE voidaan kuitenkin myöntää aikaisintaan sen hakemista seuraavan kuukauden alusta lukien. Jotta OVE voi alkaa 1.12.2022 lukien, hakemuksen pitää olla Kevassa viimeistään 30.11.2022.


Onko työnantajalle ilmoitettava osittaisen vanhuuseläkkeen hakemisesta?

Jos aikomuksesi on jatkaa työssä samaan tapaan kokoaikaisena kuten tähän asti, sinun ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle OVEn hakemisesta. Jos sen sijaan suunnittelet muutoksia työaikaan, on tällaisista sovittava työnantajan kanssa.


Jos saan jo työeläkettä, voinko silti hakea osittaista vanhuuseläkettä?

Ulkomailta saatava eläke, leskeneläke tai aiemmin kertasuorituksena maksettu eläke eivät vaikuta oikeuteen saada OVEa. Jos kyse on muusta eläkkeestä, OVEn myöntäminen ei ole enää mahdollista.


Työskentely osittaisella vanhuuseläkkeellä


Asettaako osittainen vanhuuseläke mitään rajoituksia ansiotyölle. Miten työtä voi jatkaa?

Tämä eläkemuoto on joustava eikä se aseta mitään rajoituksia työn tekemiselle. Voit siis jatkaa työssä kokoaikaisesti tai vähentää työtä siitä työnantajan kanssa sopien. Ansiotyön voi myös lopettaa kokonaan, mutta siinä tapauksessa sinulle ei kerry enää lisää työeläkettä.

Jos jatkat työssä, sinulle kertyy lisää eläkettä 1,7 % saamastasi vuosiansiosta 63 vuoden iän täyttämiseen asti ja siitä lukien 1,5 %.


Jos jatkan työskentelyä vielä ikäluokkani oman eläkeiän täyttymisen jälkeen, hyödynkö siitä?

Työssä jatkaminen on aina kannattavaa, ansiotulo on yleensä aina työeläkettä parempi. Jos jatkat työskentelyä ohi eläkeikäsi, eläkkeeseesi lasketaan lykkäyskorotusta 0,4 % jokaista lykättyä kuukautta kohti (+4,8 % vuodessa). Lisäksi työansioista kertyy eläkettä 1,5 % vuodessa.


Vaikuttaako osittainen vanhuuseläke vuosilomiin?

Lomaoikeus OVElla ollessa määräytyy jäljellä olevan työaikasi perusteella. Jos työaika ei muutu, lomaoikeuskaan ei muutu. Jos työaika muuttuu, tarkista sen vaikutus lomaoikeuteen suoraan omalta henkilöstöhallinnolta.

 

Sairastuminen tai työttömyys ja osittainen vanhuuseläke


Jos sairastun vakavammin, voinko silti jatkaa osittaisella vanhuuseläkkeellä?

OVE on myönnetty pysyväksi eikä sairastuminen sitä lakkauta. Voit kuitenkin hakea vielä myöntämättä olevasta eläkekertymästä työkyvyttömyyseläkettä.


Jos jäänkin osittaisella vanhuuseläkkeellä ollessani työttömäksi, mitä eläkkeelleni tapahtuu?

Työn päättyminen ei katkaise OVEa, sen maksaminen jatkuu normaalisti edelleen. Sinun kannattaa kirjautua työnhakijaksi ja ottaa yhteyttä omaan työttömyyskassaasi tai Kelaan. Työttömyyspäivärahan maksaminen ei vaikuta OVEen.