Turun kaupunginjohtaja Minna Arve jatkaa Kevan hallituksen johdossa

Keva
Keva

Kevan valtuutettujen kokous on valinnut eläkelaitokselle uuden hallituksen kahden vuoden toimikaudeksi.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Turun kaupunginjohtaja Minna Arve ja varapuheenjohtajana jatkaa kaupunkineuvos Kari Nenonen. Kevan valtuutettujen puheenjohtajana jatkaa Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Harri Jokiranta ja varapuheenjohtajana HTM Maarit Ojavuo.

Keva-laki muutti valintaa ja kokoonpanoa

Elokuun alussa voimaan tullut Kevasta annetun lain muutos sisältää uusia säännöksiä eläkelaitoksen hallinnosta. Kevan valtuuskunta on muuttunut Kevan valtuutetuiksi, johon valtiovarainministeriö on määrännyt valtuutetut Suomen Kuntaliitto ry:n, kunnallisten pääsopijajärjestöjen ja kunnallisen työmarkkinalaitoksen esityksestä.

Hallitus valitaan valtuutettujen valitseman vaalivaliokunnan esityksestä. Vaalivaliokunta sovittaa yhteen Keva-lain hallituksen kokoonpanolle ja hallituksen jäsenille asetetut kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset. Kevan hallituksessa on 11 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet.

Laki edellyttää, että kolme hallituksen jäsentä valitaan kunnallisessa pääsopimuksessa tarkoitettujen pääsopijajärjestöjen (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Julkisen alan unioni ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö sote ry ) ehdottamista henkilöistä. Kaksi jäsentä hallitukseen valitaan kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT Kuntatyönantajat) ehdottamista henkilöistä.

Edellämainitulla tavalla valittu Kevan hallitus 2020-2022 kaudelle on:

 Jäsen

 Henkilökohtainen varajäsen

 Minna Arve

 Saija Äikäs

 Kari Nenonen

 Tarja Filatov

 Saku Linnamurto

 Pia Pakarinen

 Diana Bergroth-Lampinen

 Ilkka Nokelainen

 Markus Lohi

 Heini Jalkanen

 Heli Järvinen

 Tuomas Viskari

 Olli Luukkainen, JUKO

 Kati Myllymäki

 Päivi Niemi-Laine, JAU

 Kristian Karrasch

 Else-Mai Kirvesniemi, Sote

 Anne Sainila-Vaarno

 Kirsi-Marja Lievonen,
 KT kunnallinen työmarkkinalaitos 

 Petra Määttänen

 Markku Jalonen,
 KT kunnallinen työmarkkinalaitos 

 Mika Juutinen

 

Kevan hallituksen kokouksiin osallistuvat myös valtuutettujen puheenjohtaja Harri Jokiranta ja varapuheenjohtaja Maarit Ojavuo.