Åbo stadsdirektör Minna Arve fortsätter i ledningen för Kevas styrelse

Keva
Keva

Kevas fullmäktigesammanträde har valt ny styrelse för pensionsanstalten för en mandatperiod på två år.

Stadsdirektör Minna Arve fortsätter som styrelseordförande och stadsrådet Kari Nenonen som vice ordförande. Stadsdirektör Minna Arve fortsätter som styrelseordförande och stadsrådet Kari Nenonen som vice ordförande. Som Kevas fullmäktigeordförande fortsätter social- och hälsovårdsdirektör Harri Jokiranta och som vice ordförande tf förvaltningssekreterare Maarit Ojavuo.

Lagen om Keva ändrade val och sammansättning

Ändringen av lagen om Keva som trädde i kraft i början av augusti innehåller nya bestämmelser om pensionsanstaltens förvaltning. Kevas delegation har ersatts av Kevas fullmäktige till vilket finansministeriet har förordnat fullmäktigeledamöter på förslag av Finlands Kommunförbund rf, de kommunala huvudavtalsorganisationerna och kommunala arbetsmarknadsverket. 

Styrelsen väljs på förslag av valutskottet som fullmäktige valt bland sig. Valutskottet samordnar de behörighets- och kompetenskrav som lagen om Keva ställer på styrelsens sammansättning och styrelsemedlemmarna. Kevas styrelse har 11 ledamöter och personliga suppleanter.

Lagen kräver att tre av styrelseledamöterna ska väljas bland de personer som föreslagits av de i det kommunala huvudavtalet avsedda huvudavtalsorganisationerna (Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Kommunfackets union rf och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf). Två styrelsemedlemmar väljs bland de personer som kommunala arbetsmarknadsverket (KT Kommunarbetsgivarna) föreslagit.

Kevas styrelse under mandatperioden 2020–2022 som valts på ovannämnda sätt är:

 Ordinarie medlem

 Personlig suppleant

 Minna Arve

 Saija Äikäs

 Kari Nenonen

 Tarja Filatov

 Saku Linnamurto

 Pia Pakarinen

 Diana Bergroth-Lampinen

 Ilkka Nokelainen

 Markus Lohi

 Heini Jalkanen

 Heli Järvinen

 Tuomas Viskari

 Olli Luukkainen, JUKO

 Kati Myllymäki

 Päivi Niemi-Laine, JAU

 Kristian Karrasch

 Else-Mai Kirvesniemi, Sote

 Anne Sainila-Vaarno

 Kirsi-Marja Lievonen,
 KT kunnallinen työmarkkinalaitos 

 Petra Määttänen

 Markku Jalonen,
 KT kunnallinen työmarkkinalaitos 

 Mika Juutinen

I Kevas styrelsemöten deltar också fullmäktigeordförande Harri Jokiranta och viceordförande Maarit Ojavuo.

Ytterligare information:

Kevas fullmäktigeordförande, biträdande stadsdirektör Harri Jokiranta, tfn 040 774 8402

Kevas styrelseordförande, stadsdirektör Minna Arve,
tfn (02) 2627 224