Tammikuun palkkaperusteiset eläkemaksut laskutetaan Kevan normaalin maksuprosessin mukaisesti

Työnantajan ohjeet
Työnantajan ohjeet

Kansallinen Tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta. Työnantajien ja muiden suoritusten maksajien on ilmoitettava 1.1.2019 alkaen maksamansa palkat ja muut suoritukset Tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksusta.

Työnantaja ei enää tilitä työnantajan ja työntekijän palkkaperusteisia eläkemaksuja. Sen sijaan Keva laskuttaa työnantajalta 20.2.2019 eräpäivästä alkaen kuukausittain euromääräisen palkkaperusteisen eläkemaksun, joka perustuu työnantajan edellisen kuukauden aikana ansaintarekisteriin rekisteröityihin eläkeoikeuden alaisiin ansioihin ja työnantajalle vahvistettuun palkkaperusteiseen eläkemaksuprosenttiin.

Tulorekisterin käyttöönotto on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen iso tietojärjestelmähanke. Julkisen sektorin eläkelainsäädännön erityispiirteet ja niiden sovittaminen Tulorekisterin ilmoitusrakenteisiin vaatii erityistä huomiota palkkajärjestelmien toimittajilta. Osalla työnantajista Tulorekisteri-ilmoitukset ovat viivästyneet, minkä vuoksi palkkasumma ja sen perusteella määräytyvä laskutettava eläkemaksu voivat poiketa todellisesta. Poikkeamat voivat joidenkin työnantajien tapauksessa olla merkittäviä.

Keva on varautunut toiminnassaan viiveeseen Tulorekisterin käyttöönotossa ja huolehtinut, ettei alkuvaiheen viive eläkemaksujen keräämisessä haittaa eläkkeiden maksua. Tässä vaiheessa Keva ei kuitenkaan vielä siirry arvioperusteiseen ennakkolaskutukseen. Tällä päätöksellä halutaan ensisijaisesti varmistaa, ettei arvioperusteisen ennakkolaskutuksen selvittely kuormita työnantajien talous- ja palkkahallintoa ja tietojärjestelmätoimittajia tilanteessa, jossa kaikki työpanos on käytettävä tulorekisteriprosessin korjaamiseen. Viive eläkemaksujen keräämisessä kuroutuu umpeen, kun ilmoitukset saadaan kattavasti läpi ansaintarekisteriin asti.

Tulorekisterin myötä Keva siirtyy prosessiin, jossa kuukausittain tarkastellaan edellisen laskutuksen jälkeen tulleet uudet tai kuluvan vuoden muuttuneet ansiot. Työnantaja ilmoittaa mahdolliset vuotta 2019 koskevat korjaukset tai muutokset ainoastaan Tulorekisteriin. Sanktiota tai korkoa ei tule, kun kyse on normaalista muutoksesta tai korjauksesta. Työnantajan tulee maksuvalmiudessaan varautua siihen, että eläkemaksut laskutetaan seuraavilla laskuilla. Eläkemaksuprosessi on yhteinen Kevan jäsenyhteisöille, valtiolle ja kirkolle.