Januari månads lönebaserade pensionsavgifter faktureras enligt Kevas normala avgiftsprocess

Arbetsgivarens anvisningar
Arbetsgivarens anvisningar

Det nationella inkomstregistret infördes i början av 2019. Arbetsgivare och övriga prestationsbetalare ska från och med 1.1.2019 anmäla uppgifter om betalda löner och övriga prestationer till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen.

Arbetsgivaren redovisar inte längre arbetsgivarens och arbetstagarens lönebaserade pensionsavgifter. I stället kommer Keva från och med förfallodagen 20.2.2019 att av arbetsgivaren månatligen fakturera den lönebaserade pensionsavgiften i euro som grundar sig på de inkomster som omfattas av pensionsrätt och som arbetsgivaren har anmält till intjäningsregistret under föregående månad och den lönebaserade pensionsavgiftsprocent som fastställts för arbetsgivaren.

Införandet av inkomstregistret är ett exceptionellt stort datasystemprojekt i finländsk skala. Särdragen i pensionslagstiftningen i den offentliga sektorn och samordnandet av dem med inkomstregistrets anmälningsstruktur kräver särskild uppmärksamhet av leverantörerna av lönesystem. Hos en del av arbetsgivarna har anmälningarna till inkomstregistret fördröjts och därför kan lönesumman och den pensionsavgift som faktureras på basis av den avvika från den verkliga. Avvikelserna kan vara betydande hos vissa arbetsgivare.

Keva har förberett sig på att det blir dröjsmål i verksamheten när inkomstregistret införs och sett till att dröjsmålen vid insamlingen av pensionsavgifter inte förhindrar utbetalningen av pensionerna. I detta skede kommer Keva ändå inte att övergå till schablonmässig förskottsfakturering. Syftet med detta beslut är i första hand att säkerställa att utredningen av den schablonmässiga förskottsfaktureringen inte belastar arbetsgivarnas ekonomi- och löneadministration och datasystemleverantörerna eftersom alla arbetsinsatser nu ska läggas på inkomstregisterprocessen. Dröjsmålet med insamlingen av pensionsavgifter försvinner när alla anmälningar börjar gå till intjäningsregistret.

Nu när inkomstregistret har införts granskar Keva varje månad de nya inkomster som anmälts efter den föregående faktureringen eller de inkomster för innevarande år som ändrats efter den. Arbetsgivaren anmäler eventuella korrigeringar eller ändringar för år 2019 endast till inkomstregistret. Det blir inga sanktioner eller räntor när det är fråga om en normal ändring eller korrigering. Arbetsgivarens likviditet ska ha utrymme för en fakturering av pensionsavgifterna på följande faktura. Pensionsavgiftsprocessen är densamma för Kevas medlemssamfund, staten och kyrkan.