Reilu kolmannes kansalaisista tietää suurin piirtein tulevan eläkkeensä määrän

Eläkkeet Tutkimukset ja tilastot Työelämä
Eläkkeet Tutkimukset ja tilastot Työelämä

Vain kolme prosenttia kansalaisista tietää tarkasti oman tulevan eläkkeensä määrän ja joka kolmas (32 %) on siitä suurin piirtein tietoinen. Asia käy ilmi eläkelaitos Kevan Kantar TNS Oy:llä teettämästä tutkimuksesta.

Mitä lähempänä eläkkeellä jääminen on, sitä paremmin tulevan eläkkeen suuruus on tiedossa. Niistä 60 vuotta täyttäneistä, jotka eivät vielä ole eläkkeellä, 78 % on suurin piirtein tietoinen tulevan eläkkeensä määrästä ja puolet (51 %) 50–59-vuotiaista on jotakuinkin perillä tulevan eläkkeensä suuruudesta. Nuorempien ikäluokkien kohdalla tietämys on vaatimattomampaa, sillä alle 30-vuotiaista 23 % tietää osapuilleen tulevan eläkkeensä määrän.

Keva_kantar_Tietaako_kuinka_suuren_151121_p.png

Eläkelaitoksen oma verkkopalvelu on paras tiedonlähde

Kaksi kolmesta (65 %) tietää löytävänsä tietoa eläkkeensä suuruudesta kirjautumalla oman työeläkelaitoksensa verkkopalveluun. Kaksi viidestä (40 %) hakisi tietoa eläketurvasta kertovilta verkkosivuilta, melkein joka kolmannen (30 %) turvautuessa työeläkelaitoksen tarjoamaan henkilökohtaiseen neuvontaan. Muut mahdolliset yksittäiset lähteet mainittiin selvästi harvemmin. Eläke-esitteet (16 %) ja ammattiliiton neuvonta (15 %) tulivat niistä kyseeseen useimmin.

Keva_kantar_Elakkeen suuruuteen_151121-p.png

Tavat hankkia tietoa eläkkeen suuruudesta eivät ole muuttuneet paljon siitä, kun asiaa tutkittiin edellisen kerran keväällä 2019. Silti voi todeta, että aiempaa useampi 65 % (56 % v. 2019) mainitsi kirjautumisen oman työeläkelaitoksen omaan palveluun verkossa.

Sen enempää eri-ikäisten kuin maan eri osissa erityyppisillä paikkakunnilla asuvien välisissäkään näkemyksissä ei ollut merkittäviä eroja. Käsitys siitä, mistä omaa eläkettä koskevaa tietoa saa, on varsin yhtenäinen.

Milloin jäädä eläkkeelle?

Ajatukset eläkkeelle jäämisestä alkavat aktualisoitua 50 ikävuoden jälkeen. Kaksi kolmesta (65 %) 50–59-vuotiaasta tietää, milloin voi jäädä vanhuuseläkkeelle. 40–49-vuotiaista 36 % on tietoinen kyseisestä ajankohdasta, 30–39-vuotiaista jonkin verran harvempi (29 %).

Keva_kantar_Tietaako_minka_ikaisena_151121_p.png

Mitä lähempänä eläkkeelle siirtyminen on, sitä tarkemmin oikea ikä on tiedossa. 60 vuotta täyttäneistä 93 % tietää, minkä ikäisenä voi jäädä vanhuuseläkkeelle. Vain 26 % enintään 30-vuotiaista on asiasta tietoinen.

Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander pitää tutkimuksen tuloksia varsin luontevina.

- Kun eläkkeellä jäämisen aika lähestyy, niin myös tietoa eläkkeen määrästä ja tarkasta eläkeiästä ryhdytään hakemaan. Positiivista on huomata, että työeläkelaitosten tarjoamat verkkopalvelut ovat saavuttaneet suuren suosion. Kevan asiakkaatkin käyttävät verkkopalveluja vuosi vuodelta enemmän. Olemmekin parantaneet Omat eläketietosi -palvelun käytettävyyttä sekä kehittäneet sinne uusia palveluita, jotta omien asioiden hoitaminen verkossa olisi entistäkin helpompaa. Eläkkeelle jäämisen hetki on ainutkertainen ja haluamme, että Kevan osalta tämä eläkeprosessi on mahdollisimman sujuva ja nopea.

Kevan Eläketutkimus kansalaisten eläketietämyksestä, koko aineisto (pdf)

Lisätietoja:

Ismo Kainulainen, johtava asiantuntija Keva, puh. 0505173594