En dryg tredjedel av medborgarna vet sitt kommande pensionsbelopp på ett ungefär

Arbetsliv Keva Pensioner
Arbetsliv Keva Pensioner

Endast tre procent av medborgarna känner exakt till sitt kommande pensionsbelopp och var tredje (32 %) vet det på ett ungefär. Detta framgår av pensionsanstalten Kevas undersökning som genomförts av Kantar TNS Oy.

Ju kortare tid det är till pensioneringen desto bättre vet man hur stor den kommande pensionen är. Av de personer som fyllt 60 år och som ännu inte har gått i pension känner 78 % på ett ungefär till sitt kommande pensionsbelopp medan hälften (51 %) av personerna i åldern 50–59 år har någon uppfattning av sitt kommande pensionsbelopp. I yngre åldersklasser är ännu färre medvetna om det: av personer under 30 år vet endast 23 % på ett ungefär hur stor pensionen kommer att vara.

Pensionsanstaltens egen nättjänst är den bästa informationskällan

Två av tre (65 %) vet att de får information om sitt pensionsbelopp genom att logga in i den egna arbetspensionsanstaltens nättjänst. Två av fem (40 %) uppger att de söker information på webbplatser som handlar om pensionsskydd medan nästan var tredje (30 %) uppger att de anlitar arbetspensionsanstaltens personliga rådgivning. Övriga eventuella enskilda källor uppgavs mer sällan. Pensionsbroschyrer (16 %) och fackförbundens rådgivning (15 %) nämndes oftast bland dessa.

De sätt på vilket man söker information om pensionens storlek har inte nämnvärt ändrats sedan den föregående undersökningen våren 2019. Man kan ändå konstatera att fler än tidigare, 65 % (56 % år 2019) nämnde inloggning till den egna arbetspensionsanstaltens nättjänst.

Uppfattningen hos personer i olika åldrar och på olika typer av orter på olika håll i landet avvek inte nämnvärt från varandra. Uppfattningen av var man hittar information om den egna pensionen var mycket enhetlig.

När gå i pension?

Tankarna på en pensionering börjar bli aktuella efter fyllda 50 år. Två av tre (65 %) av personerna i åldern 50–59 år vet när de kan gå i ålderspension. I fråga om 40–49-åringar är 36 % medvetna om tidpunkten medan andelen är något mindre bland 30–39-åringar (29 %).

Ju kortare tid det är till pensioneringen desto bättre känner man till den rätta pensionsåldern. Av 60 år fyllda vet 93 % i vilken ålder de kan gå i ålderspension. Endast 26 % av de personer som är högst 30 år känner till sin pensionsålder.

Kevas verkställande direktör Jaakko Kiander anser att resultaten av undersökningen är mycket naturliga.

- När pensioneringen närmar sig börjar man också söka information om pensionsbeloppet och den exakta pensionsåldern. Det är positivt att märka att arbetspensionsanstalternas nättjänster har blivit så populära. Också Kevas kunder använder nättjänster mer och mer för varje år. Vi har därför förbättrat användbarheten av tjänsten Min pension och utvecklat nya tjänster för att det ska vara ännu lättare att sköta egna ärenden på nätet. Pensioneringen är en unik händelse och vi vill att Kevas andel av pensionsprocessen ska vara så smidig och snabb som möjligt.

Ytterligare information:
Ismo Kainulainen, ledande expert, Keva, tfn 0505173594