Palkkaperusteinen eläkemaksu laskutetaan maaliskuussa edelleen normaalisti

Työnantajan ohjeet
Työnantajan ohjeet

Keva tiedotti 6.2.2019, että julkisen sektorin eläkemaksuprosessi uudistuu vuoden 2019 alusta alkaen huolimatta siitä, että osalla työnantajista on ollut haasteita tulorekisteri-ilmoitusten tekemisessä (ks. Kevan uutinen sivun lopussa).

Eräpäivällä 20.3.2019 laskutettava eläkemaksu perustuu kaikkiin uusiin tai täydentyneisiin eläkeoikeuden alaisiin ansioihin, joissa ansiopäivä on 1.1.2019-28.2.2019 ja jotka on virheettömästi rekisteröity ansaintajärjestelmään 5.3.2019 mennessä. Laskussa myös hyvitetään mahdolliset mitätöidyt tai alaspäin korjatut ansiotiedot.

Mikäli Kevan laskutuksen perusteena oleva eläkeoikeuden alainen ansio poikkeaa työnantajan tiedoista, työnantajan tulee ensisijaisesti tarkistaa tulorekisteri-ilmoituksen oikeellisuus. Mahdolliset muutokset huomioidaan molempiin suuntiin automaattisesti seuraavissa laskuissa, eikä niistä tarvitse ilmoittaa Kevalle erikseen. Sanktiota tai korkoa ei tule, kun kyse on normaalista muutoksesta tai korjauksesta. Työnantajan tulee maksuvalmiudessaan varautua siihen, että eläkemaksut laskutetaan seuraavilla laskuilla.

Mikäli ero ansiotiedoissa ei selviä tulorekisteri-ilmoitusta tarkistamalla, työnantaja voi olla yhteydessä sähköpostilla: palvelussuhderekisteri[at]keva.fi. Eläkemaksuprosessi on yhteinen Kevan jäsenyhteisöille, valtiolle ja kirkolle.

Keva pitää uuden eläkemaksuprosessin vahvuutena laskutuksen automatiikkaa, joka mahdollistaa tulorekisteri-ilmoitusten joustavan korjaamisen ja täydentämisen. Työnantajien on ilmoitettava maksamansa palkat ja muut suoritukset tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksusta. Tässä tilanteessa erityisen tärkeää on, että työnantajat ottavat tulorekisteri-ilmoitusten tekemisen osaksi palkanmaksuprosessia.

Kevan havainnon mukaan isolla osalla työnantajia palkkasummat pääsääntöisesti vastaavat odotettua, vaikka osalla työnantajista on edelleen haasteita jopa tammikuun tietojen toimittamisessa. Keva pyytää työnantajia mahdollisimman pian tekemään tulorekisteri-ilmoituksen tammi- ja helmikuussa maksetuista ansioista niiltä osin, kuin aineistossa ei esiinny virheitä, ja täydentämään ilmoituksia sen jälkeen.

Keva on varautunut toiminnassaan viiveeseen tulorekisterin käyttöönotossa ja huolehtinut, ettei alkuvaiheen viive eläkemaksujen keräämisessä haittaa eläkkeiden maksua.

Puutteet tiedoissa voivat kuitenkin hidastaa eläkkeiden myöntämisprosessia ja asiakaspalvelua.