Den lönebaserade pensionsavgiften faktureras i mars fortfarande normalt

Arbetsgivarens anvisningar
Arbetsgivarens anvisningar

Keva meddelade 6.2.2019 att pensionsavgiftsprocessen i den offentliga sektorn förnyas i början av 2019 trots att en del av arbetsgivarna har haft problem med att lämna anmälningar till inkomstregistret (se Kevas nyhet i slutet av sidan).

Den pensionsavgift som faktureras med förfallodagen 20.3.2019 grundar sig på alla nya eller kompletterade inkomster som omfattas av pensionsrätt och i fråga om vilka inkomstdagen är mellan 1.1.2019 och 28.2.2019 och som har registrerats felfritt i intjäningssystemet senast 5.3.2019. I fakturan krediteras också eventuella makulerade inkomster eller inkomstuppgifter som korrigerats nedåt.

Om den inkomst som omfattas av pensionsrätt och som står som grund för Kevas fakturering avviker från arbetsgivarens uppgifter ska arbetsgivaren i första hand kontrollera riktigheten av anmälan till inkomstregistret. Eventuella ändringar beaktas automatiskt i båda riktningar i följande fakturor och de behöver inte meddelas Keva separat. Det blir inga sanktioner eller räntor när det är fråga om en normal ändring eller korrigering. Arbetsgivarens likviditet ska ha utrymme för en fakturering av pensionsavgifterna på följande fakturor.

Om skillnaden i inkomstuppgifterna inte klarnar vid kontrollen av anmälan till inkomstregistret kan arbetsgivaren kontakta oss per e-post: palvelussuhderekisteri@keva.fi. Pensionsavgiftsprocessen är densamma för Kevas medlemssamfund, staten och kyrkan.

Keva anser att automatiken i faktureringen är en positiv sak i den nya pensionsavgiftsprocessen eftersom den möjliggör flexibel korrigering och komplettering av anmälningar som gjorts till inkomstregistret. Arbetsgivarna ska anmäla uppgifter om betalda löner och övriga prestationer till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen. I den här situationen är det särskilt viktigt att arbetsgivarna integrerar anmälningarna till inkomstregistret i löneutbetalningsprocessen.

Enligt Kevas observationer motsvarar lönesummorna i stort sett förväntningarna hos majoriteten av arbetsgivarna även om en del av dem fortfarande också hade problem med att lämna uppgifterna för januari. Keva ber arbetsgivarna att så snart som möjligt anmäla de inkomster som betalats för januari och februari till inkomstregistret till den del materialet är felfritt och att komplettera anmälningarna efter det.

Keva har förberett sig på att det blir dröjsmål i verksamheten när inkomstregistret införs och sett till att dröjsmålen vid insamlingen av pensionsavgifter inte förhindrar utbetalningen av pensionerna.

Brister i uppgifterna kan emellertid fördröja processen för beviljande av pension och kundservicen.