Nuorten sairauspoissaolot jatkoivat kasvuaan ja ammattialojen väliset erot korostuivat kunta-alan sairauspoissaoloissa

Työkyky
Työkyky

Sairauspoissaolot pysyivät kunta-alalla viime vuonna kokonaisuudessaan edellisvuoden tasolla. Nuorten työntekijöiden sairauspoissaolot jatkoivat kuitenkin edelleen kasvuaan ja ammattialoista terveysalalla sekä varhaiskasvatuksessa poissaolot sairauden takia lisääntyivät.

Nuorilla työntekijöillä on yhä enemmän poissaoloja sairauden takia kunta-alalla. Sairauspoissaolojen määrät jatkoivat kasvuaan viime vuonna. Koko vuoden työskennelleillä alle 30-vuotiailla sairauspoissaoloja oli vuonna 2021 keskimäärin 14,2 päivää, kun vuonna 2019 määrä oli 12,6 päivää.

Nuorten sairauspoissaolot myös pitkittyivät. Alle 30-vuotiailla kuntatyöntekijöillä kertyi edellisvuotta useammin poissaoloja yli kahdeksan päivää. Myös pitkät yli 30 päivän sairauspoissaolot ovat olleet kasvussa viime vuosien aikana.

Kokonaisuudessaan kunta-alalla sairauspoissaolot pysyivät edellisvuoden tasolla. Ammattialakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria ja jatkoivat edelleen kasvuaan viime vuonna.

Terveysalalla ja varhaiskasvatuksessa sairauspoissaolot lisääntyivät, kun taas hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen aloilla suuntaus on päinvastainen ja poissaolot sairauden takia vähenivät. Erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstöllä sairauspoissaolot pitkittyivät: viime vuonna heistä lähes 19 %:lle kertyi yli 30 päivää poissaoloja, kun vuonna 2019 vastaava luku oli 16 %.

Vuonna 2021 kunta-alalla työkyvyttömyydestä aiheutui noin 1,15 miljardin euron välittömät kustannukset, joista sairauspoissaolojen osuus oli 62 %. Puolet sairauspoissaolojen kustannuksista aiheutui pitkistä yli 30 päivän poissaoloista, vaikka niillä oli vain alle kymmenesosa henkilöstöstä.

Terveysalalla ja varhaiskasvatuksessa sairauspoissaoloista aiheutuu suhteellisesti enemmän kustannuksia kuin muilla kunnan ammattialoilla.

- Näillä aloilla pitää kaikin keinoin tukea työkykyä sekä työhön paluuta pitkiltä poissaoloilta, joista aiheutuu suuria kustannuksia, ja jotka ennakoivat myös pysyvämpää työkyvyttömyyttä, toteaa tutkimuspäällikkö Laura Pekkarinen.

Sairauspoissaolo-päivien kertymät ja kustannukset kunta-alalla - ikä- ja ammattialakohtainen tarkastelu vuosina 2019 - 2021 (pdf)