Kuulumisia kehittämishankkeesta: Satasafety toiseen

Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat
Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat

Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishankkeessa kehitetään työterveys- ja työturvallisuus- ja työhyvinvointikulttuuria reagoivasta ennakoivaan ja tätä kautta lisätä Satasairaalan henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia muutoksessa.

Hanke toteutetaan osana Satasairaalan työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä (ISO45001) käyttöönottoa. Satasafety toiseen -hankkeelle myönnettiin Kevan työelämän kehittämisrahaa vuonna 2019.

Tavoitteena hankkeessa on kehittää Satasairaalan työhyvinvointi- ja työkykyjohtamista ennakoivaan suuntaan yhdessä oppimisen avulla. Hankkeessa valmennetaan ensin ylintä johtoa sekä keskijohtoa safety II näkökulmiin sekä resilienssiin. Tämän jälkeen lähiesimiehiä valmennetaan aktivoimaan henkilöstö mukaan turvallisuuskulttuurin muuttamiseen. Henkilöstö osallistetaan kehittämistyöhön, ja samalla kehitetään yhteistoiminnallista johtamista. Apuna käytetään työpajatyöskentelyä sekä verkko-oppimista ryhmäkeskusteluineen. Hankkeen toimenpiteiden avulla myös laatuajattelu sekä potilasturvallisuus lisääntyvät.

Videolla Satasairaalan työhyvinvointipäällikkö Katri Mannermaa kertoo Satasafety toiseen -hankkeen taustoista ja tavoitteista.