Kuntajohtajat tekevät pitkää päivää - työ antaa kuitenkin voimavaroja

Keva Työhyvinvointi Työnantajat
Keva Työhyvinvointi Työnantajat

Kuntajohtajat tekevät keskimäärin 50 tunnin työviikkoa. Pitkien työpäivien vuoksi kuntajohtajat tuntevat usein laiminlyövänsä kotiasioita. Työ antaa kuitenkin paljon voimavaroja, noin 80 prosenttia kuntajohtajista kokee innostusta työssään ja 75 prosentilla työhön syventyminen tuo tyydytystä.

Tiedot ilmenevät Kevan ja Suomen Kuntajohtajat ry:n yhdessä toteuttamasta tutkimuksesta, jossa tutkittiin kuntajohtajien työhyvinvointia neljännen kerran. Kuntajohtajien työhyvinvointia tukevat ja kuormittavat tekijät ovat jo pidempään olleet hyvin samantyyppisiä, eikä työhyvinvoinnissa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Uudeksi kuormittavaksi tekijäksi on noussut sosiaalisen median kautta tuleva kuntalaispalaute.

Kuntajohtajien työkyky ja työtyytyväisyys ovat hyvällä tasolla. 71 prosenttia kuntajohtajista kokee henkisen työkykynsä hyväksi tai erinomaiseksi ja 78 prosenttia kuntajohtajista on tyytyväisiä työhönsä.

Kuntakenttä muuttuu nopeasti. Kuntajohtajat arvioivat omat muutoksen johtamisen kykynsä melko hyviksi. Kolmannes kuntajohtajista kuitenkin sanoo, että keskustelu rakenteellisista uudistuksista vaikuttaa työhyvinvointiin. Rakenteiden uudistaminen lisää epävarmuutta ja aiheuttaa kuormittavaa selvitystyötä.

- Kuntajohtajan työ on vaativaa, mutta he osaavat pitää huolta omasta jaksamisestaan. Työssä on myös paljon voimavaratekijöitä, arvioi Kevan tiimipäällikkö Toni Pekka.

- Tämä työhyvinvointikysely toimii tärkeänä kuntajohtajien jaksamisen mittarina. Sitä kannattaa erityisesti kuntapäättäjien seurata, kun halutaan vaikuttaa johtajien työssä jaksamiseen ja viihtymiseen, Kuntajohtajat ry:n puheenjohtaja, Kurikan kaupunginjohtaja Paavo Tyrväinen kertoo.

Tukea perheeltä, johtoryhmältä ja hallitukselta

Perhe on kuntajohtajan tärkein tukija, tärkeimmät tukijat työssä ovat hallituksen puheenjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Kuntajohtajat arvioivat kuntien johtoryhmien työskentelyn toimivaksi ja tehokkaaksi. Keskustelukulttuuri arvioidaan pääsääntöisesti avoimeksi ja myönteiseksi ja johtoryhmät ovat päätöksentekokykyisiä. Johtoryhmien koetaan työskentelevän strategisella otteella.

Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan yhteistyö on kuntajohtajien mielestä toimivaa. Kunnanhallitusten työskentelyyn kuntajohtajat kaipaavat enemmän strategista otetta. Myös kunnanhallitusten työskentelyn arviointia pitäisi kuntajohtajien mielestä lisätä.

Kehityskeskustelut ja johtajasopimukset tärkeitä

Kaksi kolmesta kuntajohtajasta käy vuosittain kehityskeskustelun, joka käydään hallituksen tai valtuuston puheenjohtajan tai molempien kanssa.

- Viime aikoina on käyty vilkasta keskustelua kehityskeskustelujen hyödyllisyydestä. Toimivat kehityskeskustelut ovat kuntajohtajille tärkeä tilaisuus keskustella työstä ja sen tekemiseen liittyvistä asioista esimiehensä kanssa, kertoo Kevan työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma.

- Kuntajohtajat ry pitää tärkeänä, että kunnat käyvät vuosittain kehityskeskustelun johtajansa kanssa. Sen kautta molemmat osapuolet tietävät mitä tuloksia johtajalta odotetaan ja mihin hänen tulee paneutua, kertoo Tyrväinen.

Kahdella kolmesta on johtajasopimus, jossa määritellään muun muassa työtehtäviin, palkitsemiseen ja irtisanomiseen liittyviä ehtoja.

- Uudessa kuntalaissa nähdään, että johtajasopimukset tulisi käsitellä valtuustoissa. Kuntajohtajat ry näkee sen sijaan kunnanhallituksen parempana paikkana avoimelle keskustelulle ja tulostavoitteiden asettamiselle. Johtajasopimukset hallituksessa käsiteltyinä ovat hyvä väline kuntajohtajan työskentelyn selkeyttämiseen, arvioi Tyrväinen.

Taustatietoja tutkimuksesta

Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2015. Sähköpostitse tehtyyn kyselyyn vastasi 146 kuntajohtajaa. Tutkimuksen tulokset julkistettiin Lappeenrannassa Kuntajohtajapäivillä 27.8.2015.

Lisätietoja

Pauli Forma, työelämäpalvelujen johtaja, Keva puh. 040 525 4530
Toni Pekka, tiimipäällikkö, analyysit, Keva puh. 040 589 8363
Paavo Tyrväinen, Kuntajohtajat ry:n puheenjohtaja, Kurikan kaupunginjohtaja puh. 050 558 5167
 

Sivuillamme myös: