Kevan opiskelijaharjoittelussa vau-fiiliksiä joka viikko

Työelämä Uratarina
Työelämä Uratarina

Kuntoutuksen ohjaajan tutkintoa suorittava Jenni Kangas kiittelee onnistunutta opiskelijaharjoitteluaan Kevassa ja työyhteisöltä saamaansa tukea harjoittelun aikana. Aika Kevassa avasi Kankaalle uusia näkökulmia niin opintoihinsa kuin työeläkealaan, syvensi osaamista sekä kartutti monipuolisesti myös muita työelämätaitoja.

jenni kangas.jpg

Jenni Kangas tuli Kevaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) Kuntoutusinstituutin ja Kevan keväällä 2023 solmiman kumppanuussopimuksen myötä, jonka yhtenä keskeisenä yhteistyön muotona on opiskelijayhteistyö. Kumppanuussopimuksen puitteissa edistetään myös mm. yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kehitetään asiantuntijaosaamista.

Kangas kertoo, että harjoittelu lähti liikkeelle sujuvasti ja hän tunsi olleensa tervetullut Kevaan heti harjoittelun ensimmäisestä päivästä lähtien.

- En tiennyt Kevasta paljoakaan ennen harjoittelua, mutta jokin hakuilmoituksessa jäi kutkuttamaan. Työeläkeala kiinnosti ja tuntui tarjoavan jotain uutta, mitä opinnoissa ei vielä oltu käsitelty. Minua innosti myös mahdollisuus toimia tienraivaajana, sillä harjoittelu oli ensimmäinen Jamkin ja Kevan välisessä yhteistyössä, Kangas muistelee.

Kuntoutusasiantuntijan laaja tehtäväkenttä haltuun

Harjoittelun aluksi Kangas lähti perehtymään kuntoutusasiantuntijan tehtäväkenttään. Vaikka kokonaisuuden laajuus tuntui ensimmäisinä päivinä haastavalta, ei tehtävä kuitenkaan säikäyttänyt häntä ja ymmärrys kasvoi vauhdilla.

- Harjoittelu antoi valtavasti tietoutta työeläkealasta ja laajensi omaa näkemystäni ammatilliseen kuntoutukseen ja eläkkeisiin. Olen aiemmin tehnyt face-to-face-asiakaskuntoutusta ja opin nyt siitä, mitä kuntoutusprosessin taustalla tapahtuu.

Erityisen kiinnostavana Kangas piti moniammatillista yhteistyötä ja sidosryhmien kanssa työskentelyä.

- Oli hienoa päästä kuulemaan ja näkemään, miten asiantuntijalääkärit ja muut asiantuntijat toimivat ja tekevät työtään, Kangas kehuu.

Tasavertainen työyhteisön jäsen

Ammatillisen opin lisäksi Kangas iloitsee saamastaan vastaanotosta Kevassa ja kokee olleensa työyhteisön tasavertainen jäsen ja kollega.

- Keva on helposti lähestyttävä ja ammattitaitoinen työyhteisö. Ihmisillä tuntuu olevan työn lisäksi yhteinen arvomaailma ja käsitys maailmasta.

Kangas kiittelee myös sitä, miten Kevassa mahdollistetaan jokaisen kehittymistä.

- Tunsin joka viikko vau-fiiliksiä: onnistumisia työssä, henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyviä asioita ja oivalluksia myös aiemmasta työstä näin jälkikäteen. Henkilökohtaisia oivalluksia tuottivat myös esimerkiksi inspiraatioluennot asiantuntijatyön kulmakivistä ja asiantuntijalääkäreiden teematunnit, Kangas kuvaa.

Harjoittelussa Kangas arvosti sitä, että sai tehdä töitä itsenäisesti ja sai myös koko ajan uusia haasteita. Hänellä oli aina tuki työlleen.

Vastavuoroista oppia myös harjoittelun ohjaajalle

Kankaan harjoittelua Kevassa ohjasi työkykyasiantuntija Laura Jäppinen.

laura jappinen.jpg

Jäppinen koki ohjaamisen äärimmäisen antoisana ja kertoo, miten se laittoi pysähtymään myös oman työn äärelle.

- Kun työtä on tehnyt kauan ja tuntee sen läpikotaisin, sitä ei tule arjessa juuri mietittyä. Ohjaaminen vaati oman työn palastelua ja tutkimista. Opin myös paljon itsestäni: miten näen työni, miten sitä teen sekä mitä arvoja ja asenteita työhön liittyy sitä tehdessä. Kokemus syvensi omia taitojani: fokusoitumista, tilanteessa elämistä ja palautteen antamista, Jäppinen kertoo.

Hän näkee harjoitteluajan molemminpuolisena oppimisprosessina.
- Jenni toi kentältä tuoretta näkökulmaa palveluntuottajien työstä ja kasvokkaisesta asiakastyöstä. Paljon keskusteluja käytiin myös siitä, miten työeläkealaa voisi tuoda enemmän esiin ja miten nuoret saisi kiinnostumaan alasta.

Sekä Kangas että Jäppinen kiittävät sitä, miten ohjaajan lisäksi harjoittelijaa olivat tukemassa kaikki lähiyksikön kollegat koko harjoittelun ajan. Harjoittelun onnistuminen oli siten myös koko lähityöyhteisön onnistuminen.