Oppilaitosyhteistyö mahdollistaa työharjoittelun Kevassa

Työelämä Työpaikat
Työelämä Työpaikat

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) Kuntoutusinstituutti ja Keva ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka puitteissa edistetään mm. yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kehitetään asiantuntijaosaamista. Yksi keskeisistä yhteistyön muodoista on opiskelijayhteistyö.

Ensimmäinen opiskelijaharjoittelija Jamk:sta aloittiJenni Kangas 200x250.jpg harjoittelujaksonsa Kevan ammatillisen kuntoutuksen tiimissä jo syksyllä. Kuntoutuksen ohjaajan tutkintoa viimeistelevä Jenni Kangas on tyytyväinen valintaansa suorittaa harjoittelu työeläkealalla.

- Valitsin jo koulutuksen alussa ammatillisen kuntoutuksen ja työkykyasiat opintosuunnakseni. Minulla on entuudestaan osteopaatin tutkinto, ja sitä kautta kertynyttä osaamista tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja lääkinnällisen kuntoutuksen sektorilta, Jenni kertoo.

Kevan Työkykyratkaisut-yksikön kuntoutuspäällikkö SirpaSirpa Reijonen 200x250.jpg Reijonen näkee kumppanuudessa ja opiskelijaharjoittelussa paljon mahdollisuuksia sekä Kevan että opiskelijoiden kannalta:

- Opiskelijoilla on tuoretta, ajan tasalla olevaa tutkittua tietoa ja uusia ideoita, joten heidän kuulemisensa rikastaa myös meidän Kevan asiantuntijoiden ajattelua. Keva puolestaan on julkisen alan työeläkeosaaja, jolla on laaja tietämys julkisen puolen työelämästä ja työkyvyn tukemiseen liittyvistä asioista.

Kuntoutuksen ohjaajat työllistyvät hyvin

Kuntoutuksen ohjaajan (AMK) koulutuksella työskennellään laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon eri osa-alueilla ja monilla eri tehtävänimikkeillä.

Anja Tanttu 200x240.jpgJamk:n lehtori Anja Tanttu kertoo, että oppilaitoksesta valmistuneet kuntoutuksen ohjaajan AMK -tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet hyvin.

- Valmistuneita kuntoutuksen ohjaajia työskentelee julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla, yrittäjinä, järjestöissä, sekä erilaisissa kehittämishankkeissa.

Harjoittelijan tehtäviin Kevassa kuuluu ammatillisen kuntoutuksen avustavia tehtäviä kuten hakijan taustaan perehtymistä erilaisten asiakirjojen kautta. Varsinaisia päätöksiä ei harjoittelussa tehdä. Taustatyön pohjalta luonnostellut ratkaisut tarkistaa ja vie loppuun Kevan ammatillisen kuntoutuksen asiantuntija, joka toimii harjoittelijan ohjaajana.

Työeläkealan työtehtävien laajuus ja ammatillisen kuntoutuksen työelämälähtöisyys on yllättänyt Jennin positiivisesti.

- Jokainen käsiteltävä tapaus on erilainen ja työssä saa oikeasti käyttää omaa ajattelua, jotta asiakkaalle löydetään parhaiten sopivat ratkaisut.

Osaamisen kehittäminen ylläpitää työkykyä

Kevassa osaaminen ja osaamisen kehittäminen ovat tärkeitä asioita.

- Osaamisesta huolehtimalla ylläpidetään työkykyä ja tuetaan työurien jatkumista. Oppilaitokset tuottavat tulevaisuuden osaajia ja huolehtivat osaamisen päivittämisestä. Yhteistyö mahdollistaa, että Keva voi olla tässä jossain määrin mukana, Reijonen summaa.

- Toivomme, että yhteistyön kautta Jamk ja Jamk:n opiskelijat saisivat Kevasta sellaista tietoa ja osaamista, jota tarvitaan työelämässä. Yleisesti ottaen Keva myös haluaa saada nuoret kiinnostumaan eläke ja työkykyasioista. Oppilaitosyhteistyö on yksi keino tuoda työeläkelaitosta lähemmäksi nuoria.

Jennin lähitulevaisuudessa siintävät opinnäytetyö ja harjoittelu sekä rinnalla etenevät sosiaalitieteen opinnot. Opintojen jälkeen suuntana on työeläkeala ja työelämän kehittäminen. 

- Kevalla on työeläkevakuuttajana tärkeä tehtävä ihmisten työkyvyn tukemisessa ja työurien jatkumisen mahdollistamisessa. Koen, että itsekin teen yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, vaikka vasta-alkaja olenkin.