Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksut on vahvistettu

Keva Työelämä Eläkemaksut
Keva Työelämä Eläkemaksut

Kevan jäsenyhteisöjen ensi vuoden eläkemaksut vahvistettiin tänään. Työnantajan palkkaperusteinen maksuprosentti laskee hieman. Työntekijän eläkemaksu on saman suuruinen kuin yksityisalojen työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

Kevan valtuuskunta on päättänyt tänään Kevan jäsenyhteisöjen vuoden 2018 eläkemaksuista. Työnantajan eläkemaksujen kertymä on noin 21,60 prosenttia Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän mukaisesta palkkasummasta.

Työnantajan palkkaperusteinen maksuprosentti on 16,75 prosenttia.

Varhaiseläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärä on 170 miljoonaa euroa. Varhaiseläkemenoperusteisen maksun pientyönantajan kerroin on 1,0 prosenttia ja keskisuuren työnantajan 1,0.

Eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärä on 653 miljoonaa euroa.

Työnantajan palkkaperusteinen maksu on 0,35 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuoden 2017 eläkemaksu, sillä siihen sisältyy kiky-sopimuksen pohjalta työnantajamaksun alennus 0,2 prosenttiyksiköllä, sopimus nostaa työntekijöiden maksua vastaavasti. Maksutasossa on huomioitu myös Kevan pitkäaikaiset, useampana vuonna pitkän aikavälin rahoitustasapainolaskelmat ylittäneet sijoitustuotot.

Lisäksi päätöksessä otettiin huomioon sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön työryhmän raportti. Siinä on esitetty, että Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän eläkemaksun turvaavuustasoa tulee vähentää.

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama työntekijän eläkemaksu ensi vuonna on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 6,35 prosenttia (2017: 6,15%) ja 53–62-vuotiailla 7,85 prosenttia (2017: 7,65%). Työntekijän eläkemaksu on Keva-lain mukaisessa järjestelmässä sama kuin TyEL-järjestelmässä.

Kokonaismaksuksi muodostuisi arviolta 28,35 prosenttia (28,5 prosenttia vuonna 2017) Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän mukaisesta palkkasummasta. Työnantajan maksu laskee 0,35 prosenttiyksiköllä vuoden 2017 budjetoituun maksuun verrattuna.

Työnantajan palkkaperusteinen maksu ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu pyritään Kevan voimassa olevan strategian mukaisesti pitämään keskimäärin yksityisalojen vastaavien maksujen tasolla.

Tietoa eläkevakuutusmaksuista